Dlouhodobý ekologický výzkum ve fotografii

Dlouhodobý ekologický výzkum ve fotografii
Místo: Galerie V Síti, Biologické centrum AV ČR, Branišovská 31, České Budějovice
Datum: 02.01.2017 - 20.03.2017 23:59
Typ: Výstavy

Od 2. 1. do 20. 3. 2017 je v Galerii V Síti v hale Biologického centra AV ČR k vidění výstava fotografií Martiny Čtvrtlíkové a Petra Znachora "Dlouhodobý výzkume ve fotografii".

Dlouhodobý ekologický výzkum (Long-Term Ecological Research, zkráceně LTER) se zabývá analýzou dlouhodobých časových řad a poskytuje cenné poznatky o vývoji a fungování studovaných ekosystémů. Bez dlouhodobého sledování není možné odlišit trvalé trendy od meziroční variability nebo víceletých cyklů a předpovědní modely kalibrované na krátkých časových úsecích mohou při extrapolaci dospět ke zcela mylným závěrům. V dnešní uspěchané době, kdy je kladen důraz na okamžitý efekt, je však velmi obtížné udržet kontinuitu dlouhodobého sledování, neboť jednotlivá měření nabývají na významu až po desítkách let, kdy ti, kteří se kdysi podíleli na sběru dat, již často ani v daném oboru nepracují. Příkladem může být detailní hydrobiologické sledování jezera Bajkal, které probíhá od roku 1945 a je zajišťováno již třetí generací hydrobiologů z jediné sibiřské rodiny. Takto vznikla zcela unikátní kronika dokumentující vývoj ekosystému největšího jezera na světě v druhé polovině dvacátého století. Také u nás existují podobné časové řady, které jsou v současnosti předmětem intenzivního výzkumu. Cílem této výstavy není prezentovat výsledky mnohdy složitých statistických analýz, nýbrž představit veřejnosti dlouhodobou vědeckou práci prostřednictvím letecké a podvodní fotografie.

 

Mgr. Martina Čtvrtlíková Ph.D. (*1979)

Narodila se ve Frýdlantu v Čechách a vystudovala obor Biologie-geografie-ochrana životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působí jako vědecká pracovnice Hydrobiologického ústavu BC AV ČR, kde se zabývá výzkumem vodních rostlin v jezerech, údolních nádržích a zatopených důlních jámách. Je jednou z průkopnic šetrného výzkumu vodních organizmů v jejich přirozeném prostředí s pomocí potápěčské techniky. Pořízené fotografie odhalují skrytou krásu rostlin pod vodní hladinou.

 

doc. RNDr. Petr Znachor Ph.D. (*1973)

Narodil se v Českých Budějovicích, kde vystudoval Biologickou (dnes Přírodovědeckou) fakultu Jihočeské univerzity. Jako vědecký pracovník Hydrobiologického ústavu BC AV ČR se zabývá ekologií fytoplanktonu, limnologií nádrží, zpracováním dlouhodobých časových řad a problematikou vodních květů sinic. Věnuje se také vědecké mikrofotografii a leteckému snímkování. Pořízené fotografie slouží především jako obrazová dokumentace vědeckých aktivit autora.

Internetové stránky výstavy: www.lter-ve-fotografii.wz.cz

Výstava vznikla za podpory Strategie AV21 (program Rozmanitost života a zdraví ekosystémů) a projektu Grantové agentury ČR č. 15-13750S.


 

Zpět

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×