Využití výsledků badatelské komunity k podpoře politických rozhodnutí

Využití výsledků badatelské komunity k podpoře politických rozhodnutí
Místo: Přírodovědecká fakulta JU, budova B, místnost B2, Branišovská 1645/31
Datum: 19.05.2017 09:45 - 15:00
Typ: Odborné přednášky a semináře
Určeno pro: odbornou veřejnost

Diskusní seminář

Moderní vládnutí by mělo být založeno na odborných poznatcích a mělo by respektovat stupeň aktuálního vědeckého poznání. Konkrétní rozhodnutí musí být činěna s ohledem na všechny zainteresované subjekty a musí dbát jak na přírodovědné, tak i společenskovědní aspekty řešeného problému. Tento způsob rozhodování vyžaduje neustálý kontakt badatelské obce s orgány s rozhodovací pravomocí.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Botanickým, Sociologickým a Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v. v. i., si Vás dovoluje pozvat na diskusní seminář konaný pod záštitou Strategie AV 21 a Soil & Water Research Infrastructure.

Seminář bude zaměřen na význam půdy a vody s důrazem na strategii předávání informací a na komunikaci mezi vědeckou obcí, představiteli s rozhodujícími pravomocemi a veřejností.

Úvodní slovo převezme prof. B. Moldan (COŽP UK) a prof. J. Frouz (BC AV ČR).

Pozváni jsou zástupci Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR a dále přední světoví odborníci v oblasti půdní vědy (G. Guggenberger a Y. Kuzyakov z Německa,O. Schmidt z Irska aS. Zechmeister-Boltenstern z Rakouska).

 

Podrobný program diskusních bloků:
9:45–10:30 Úvodní slovo (prof. Bedřich Moldan a prof. Jan Frouz)
10:30–11:00 Přestávka s občerstvením
11:00–11:30 Co veřejná správa očekává od vědecké obce
11:30–12:00 Co může vědecká obec nabídnout veřejné správě
12:00–12:45 Oběd formou bufetu a poster session
12:45–13:30 Jaké jsou obtíže výměny informací mezi vědeckou obcí a veřejnou správou a jak těmto obtížím čelit
13:30–13:45 Přestávka na kávu
13:45–15:00 Jak zlepšit implementaci vědeckých poznatků do praxe

 

Na seminář můžete přihlásit příspěvek ve formě krátkého vystoupení nebo posteru.

Těšíme se na Vaši účast, kterou, prosím, potvrďte do18. dubna 2017 na: Sarka.Angst@bc.cas.cz.

 


 

Zpět

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×