Datum: 31.05.2016

Pavla Sojková a Tomáš Jůza získali Prémii Otto Wichterleho

Významné ocenění Akademie věd ČR pro mladé vědce získali parazitoložka Pavla Sojková a hydrobiolog Tomáš Jůza. Předseda Akademie prof. Jiří Drahoš jim a dalším 19 mladým vědcům z celé republiky udělil v pondělí 30. května 2016 v pražské Lannově vile Prémii Otto Wichterleho.

Ocenění je určeno špičkovým nositelům vědeckých hodností (CSc., Dr., Ph.D., DrSc.) do 35 let věku, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol. Prémie pro mladé vědecké pracovníky ve svém názvu nese jméno prof. Otto Wichterleho na památku vynikajícího českého chemika světového formátu, jenž se stal po listopadu 1989 prezidentem Československé akademie věd. Uděluje se od roku 2002.

 

RNDr. Pavla Sojková, Ph.D., studuje evoluci a příbuzenské vztahy rybích parazitů, rybomorek, u ekonomicky významných ryb. Jejím dosud největším přínosem bylo odhalení obrovské skryté rozmanitosti u málo prostudované podskupiny rybomorek, malakosporeí, v širokém spektru ryb ve střední Evropě. V průběhu doktorského studia absolvovala Pavla Sojková stáž na prestižní Kalifornské univerzitě v Berkeley (USA). Ve vědě nepolevila ani při mateřství (na mateřskou dovolenou nastoupila v říjnu 2014), naopak jako čerstvá maminka publikovala nejvyšší počet vědeckých článků za svou dosavadní kariéru (devět v roce 2015). Od ledna 2016 pracuje na Parazitologickém ústavu BC AV ČR opět na plný úvazek a díky širokým znalostem, počtu a kvalitě svých publikací je uznávanou autoritou ve svém oboru. Vysokou kvalitu její práce potvrzuje mj. 200 citačních ohlasů a H-index 9.

 

 

Mgr. Tomáš Jůza, Ph.D., zkoumá plůdková společenstva ryb ve stojatých vodách. Plůdek má zásadní vliv na potravní řetězec a kvalitu vody, zároveň je ukazatelem budoucího vývoje jezer a nádrží. Tomáš Jůza navrhl obecné principy pro průzkum ryb v oblasti volné vody jezer a nádrží, který je metodicky mimořádně náročný, a proto doposud chyběly jakékoliv spolehlivé informace. Zároveň se podílel na vývoji metodologie odlovu vlečnými sítěmi ve vnitrozemských vodách. Zúčastnil se několika mezinárodních výzkumných expedic, při nichž byly jím vyvinuté metody aplikovány v mnoha zemích. Byl to například dlouholetý výzkum Nesiderského jezera v Rakousku, průzkum jezera Werbellin v Německu a několika nádrží v Portoriku. V současné době vede projekt zaměřený na poznání role ryb v holandských vodárenských nádržích pod vlivem masivní invaze nepůvodních hlaváčovitých ryb. O vysoké kvalitě jeho práce svědčí i 45 publikací s bezmála 300 citačními ohlasy (H-index 10).

 

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×