Datum: 17.05.2017

Co od vědců očekává veřejná správa?

Co od vědců očekává veřejná správa? A co může vědecká obec veřejné správě nabídnout? O těchto a dalších otázkách budou společně hovořit výzkumní pracovníci s představiteli státní sféry a dalších subjektů s rozhodovací pravomocí na diskusním semináři, pořádaném v pátek 19. května v Českých Budějovicích.

Seminář se zaměřuje na význam půdy a vody s důrazem na strategii předávání informací a na komunikaci mezi vědeckou obcí, představiteli s rozhodujícími pravomocemi a veřejností. „Náš výzkum směřuje k hledání způsobů, jak dlouhodobě a udržitelně užívat ekosystémy, a máme zájem na tom, aby se výsledky naší práce použily,“ říká organizátor setkání Jan Frouz. Mezi 50 registrovanými účastníky semináře jsou přední světoví odborníci v oblasti půdní vědy, G. Guggenberger a Y. Kuzyakov z Německa, O. Schmidt z Irska a S. Zechmeister-Boltenstern z Rakouska, zástupci Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR a dále úřadu vlády, hlavního města Prahy, krajských úřadů, Agentury ochrany přírody a krajiny, správ chráněných krajinných oblastí, místních akčních skupin a další. Úvodní slovo převezme bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan (COŽP UK) a Jan Frouz (BC AV ČR).

Seminář pořádá Biologické centrum AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Botanickým, Sociologickým a Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v. v. i., pod záštitou Strategie AV 21 a Výzkumné infrastruktury SoWa. Seminář se koná v budově B (místnost B2) Přírodovědecké
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v pátek 19. května 2017 od 9:45 do 15:00 hodin.

 

Program diskusních bloků:

9:45–10:30 Úvodní slovo (prof. Bedřich Moldan a prof. Jan Frouz)
10:30–11:00 Přestávka s občerstvením
11:00–11:30 Co veřejná správa očekává od vědecké obce
11:30–12:00 Co může vědecká obec nabídnout veřejné správě
12:00–12:45 Oběd formou bufetu a poster session
12:45–13:30 Jaké jsou obtíže výměny informací mezi vědeckou obcí a veřejnou správou a jak těmto obtížím čelit
13:30–13:45 Přestávka na kávu
13:45–15:00 Jak zlepšit implementaci vědeckých poznatků do praxe

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×