Datum: 09.08.2017

Vědci sledovali tesaříky vysílačkou

Jak velké je teritorium vzácného a silně ohroženého tesaříka obrovského, zjišťovali vědci z Entomologického ústavu Biologického centra v Národním Parku Podyjí. Na třígramové brouky lepili maličké vysílače a pak je pomocí antény dohledávali v lese podobně jako lovci oblíbených cashek.

Tesařík obrovský patří k silně ohroženým broukům. Během posledního století vymizel z řady míst zejména střední a severní Evropy, kde se vyskytuje už jen spíše ojediněle. Na území České republiky tento vzácný druh žije pouze na omezených lokalitách, většina z nich se nachází v jižních Čechách a na jižní Moravě. Je to způsobeno tím, že mizí jeho přirozené prostředí - staré osluněné duby v řídkých lesích, alejích nebo solitérně stojících ve volné krajině.

 

Entomologové z Biologického centra se dlouhodobě věnují studiu a monitoringu tohoto brouka. V Národním parku Podyjí zjišťovali, na jak velkém území se brouk dokáže pohybovat, tzn. jak daleko doletí a jestli si dokáže najít vhodné stromy, kde je schopen přežít. Výzkum probíhal tak, že na tesaříky nalepili drobné vysílače, a pak s anténou napojenou na přijímač podle intenzity signálu brouky dohledávali v lese. Díky tomu zjistili, že tesařík obrovský během jednoho dne zvládne překonat více než 1500 metrů. Dále se ukázalo, že brouci dlouho neposedí na stejném místě. V průměru došlo u jednoho jedince ke změně stromu každý druhý den. Výsledky tak naznačují, že jde o druh překvapivě mobilní, schopný překonat značné vzdálenosti.

Získaná data jsou důležitá pro rozhodování o způsobu péče a ochrany této biologicky cenné lokality.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×