Datum: 03.01.2018

Vědci z BC zahajují 9 nových projektů GAČR

Se začátkem ledna startuje na Biologickém centru 9 nových výzkumných projektů podpořených Grantovou agenturou ČR. Celková finanční částka podpořených grantů přesahuje 65 milionů korun.

V grantové soutěži na rok 2018 rozhodla Grantová agentura ČR podpořit 26,6 % standardních projektů a 27,1 % juniorských projektů. Na Biologickém centru uspělo v soutěži standardních grantů 8 řešitelů z 36 žadatelů a v soutěži juniorských grantů uspěla 1 žadatelka z deseti. Na dalších 5 výzkumných projektech se budou podílet pracovníci z Biologického centra v roli spoluřešitelů.

Seznam podpořených projektů

Standardní granty

Název projektu Řešitel Pracoviště

ATP syntáza a její vztah ke struktuře a funkci unikátní mitochondrie savčího parazita Trypanosoma brucei

RNDr. Alena Panicucci Zíková, Ph.D. PAU

Interakce genomové a subgenomové RNA flavivirů s hostitelskými a virovými proteiny

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. PAU

Nutriční faktory nezbytné pro vývoj a reprodukci klíšťat

RNDr. Petr Kopáček, CSc. PAU

Kryptosporidie ptáků: doplnění chybějících znalostí u neoprávněně opomíjené skupiny hostitelů

Doc. Ing. Martin Kváč, Ph.D. PAU

Evoluce a osud endosymbiotických organel stramenopilů

prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. PAU

Trematoda v potravních řetězcích subarktických jezer: vývoj kvantitativní základny a rámce pro výzkum ekologie společenstev v Arktidě

RNDr. Anna Faltýnková, Ph.D. PAU

Modelový systém predátor-kořist jako nástroj pro studium potravních adaptací prvoků

Mgr. Aleš Horák, Ph.D. PAU

Diplomonády jako modelový systém pro studium evoluce parazitismu

Mgr. Martin Kolísko, Ph.D. PAU

 

Juniorský grant

Trendy v úspěšnosti býložravého hmyzu a jím způsobeném okusu podél gradientu zeměpisné šířky v prostředí s predátory i bez nich

Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. ENTU

 

Biologické centrum v roli spoluřešitele

Přehlížené postindustriální biotopy: výzkum faktorů formujících biotu znečištěných stojatých vod RNDr. Robert Tropek, Ph.D. ENTU
Mechanismy dlouhověkosti králů a královen termitů RNDr. Radmila Čapková Frydrychová, Ph.D. ENTU
Trypanosomatidy s in-frame smysluplnými stop kodony: analýza molekulárních... prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. PAU
Průduchy: koordinace vývoje, evoluce citlivosti k CO2 a příjmu uhlíku Ing. Marie Hronková, Ph.D. UMBR

Tvorba půdních agregátů během sukcese a její úloha v akumulaci uhlíku a zadržování vody v půdě

Gerrit Angst, Václav Pižl, Karel Tajovský SOWA, UPB

 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×