Datum: 10.03.2018

Obhajoba mého života

Osobnosti české biologie vypravily v Lannově vile v pražské Bubenči na cestu ke čtenářům publikaci Apologia vita mea o životních osudech profesora Karla Beneše. Významný český biolog, který se věnoval rostlinné anatomii a cytologii, dlouhodobě působil v Ústavu experimentální botaniky ČSAV a významně se zasloužil o vznik Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Knihu vydala Jihočeská univerzita v edici Episteme a vedle autobiografické části Apologia pro vita mea (Omluva mého života), kterou sepsal Karel Beneš, obsahuje také vzpomínky rodiny, studentů, přátel a kolegů – například doc. Jana Krekuleho z Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Nechybějí ani ukázky vědeckých a teologických prací. Jak uvádí editorka knihy a první doktorandka Karla Beneše Jana Opatrná, kniha je memoárová pouze zdánlivě – obsahem balancuje na pomezí odborné publikace a živého svědectví o člověku a době.


Jan Krekule z Ústavu experimentální botaniky AV ČR a editorka knihy Jana Opatrná
 


Ředitel Biologického centra AV ČR Libor Grubhoffer poznal Karla Beneše jako ryzího člověka, krystalickou bytost, ve které navždy zůstal šumavský kluk z Prachatic, hluboce věřící s přísnými mravními nároky na sebe i své bližní, s osobitým smyslem pro humor, ale též s bytostnou potřebou brát starosti celého světa na svoji hlavu.“

Profesor Karel Beneš (1932–2006) patřil mezi průkopníky české rostlinné histochemie, když v Ústavu experimentální botaniky ČSAV (později AV ČR) řešil problematiku aplikace na živočišných objektech vypracovaných metod pro průkaz aktivity důležitých enzymů v rostlinných pletivech. Jako první na světě provedl a publikoval důkaz kyselé fosfatázy u rostlin. Jeho stěžejní téma představovalo studium diferenciace buněk v meristémech. Byl skvělý a přesný experimentátor.

Po rozdělení Ústavu experimentální botaniky AV ČR odešel do Českých Budějovic, kde vyučoval na Vysoké škole zemědělské. Jako vynikající pedagog se studentům intenzivně věnoval a předal jim nejen vědomosti, ale i základy pro logické myšlení a uchopení odborných problémů. Významně se podílel na vybudování Jihočeské univerzity, kde kromě Přírodovědecké fakulty přednášel i na Teologické fakultě – konkrétně kurzy zabývající se metodologií a filozofií vědy. Dlouhou dobu byl rovněž členem prezídia Křesťanské akademie.


Zdroj: SSČ AV ČR
Foto: Jan Kolář, Ústav experimentální botaniky AV ČR

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×