Úsek projektů a transferu technologií

 

RNDr. Renata Novotná

Vedoucí Úseku projektů a
Transferu technologií

renata.novotna@bc.cas.cz

+420387775058

Bc. Monika Velíšková

Sekretariát ÚPT

monika.veliskova@bc.cas.cz

+420387775059; +420777468682

 

A. Projektové oddělení 

Projektové oddělení zajišťuje následující podporu:
  1. Aktivně monitoruje vyhlášené výzvy podle rozdělených kompetencí.
  2. Každou relevantní výzvu nastuduje a připraví stručnou informaci.
  3. K výzvám poskytuje konzultace a součinnost při přípravě projektových žádostí žádosti.
  4. Pro úspěšné žadatele organizuje úvodní schůzku, kde seznamuje řešitele s pravidly poskytovatele.
  5. Administruuje úspěšné grantu.
  6. Od 2017 provádí na žádost jednorázovou kontrolu čerpání finančních prostředků dle pravidel poskytovatele.

 

Jméno

Funkce

Email

Telefon

RNDr. Renata Novotná

Vedoucí projektového oddělení

renata.novotna@bc.cas.cz

+420387775058

prof. RNDr. František Sehnal, CSc.

Projektový manažer

frantisek.sehnal@bc.cas.cz

+420387775056

Ing. Veronika Zázvorková

Projektová manažerka

veronika.zazvorkova@bc.cas.cz

+420387775504

Ing. Bohuslav Švehla

Projektový manažer

bohuslav.svehla@bc.cas.cz

+420387775053

Bc. Jana Čadková

Finanční manažerka

jana.cadkova@bc.cas.cz

+420387775043

Ing. Martina Teringlová

Finanční manažerka

martina.teringlova@bc.cas.cz

+420387775042

Ing. Kateřina Vokůrková

Finanční manažerka

katerina.vokurkova@bc.cas.cz

+420387775066

Veronika Michnerová

Odborná referentka veronika.michnerova@bc.cas.cz +420387775013

Mgr. Daniela Procházková

Referentka publicity

daniela.prochazkova@bc.cas.cz

+420387775064

B. Oddělení Transferu technologií

Oddělení transferu technologií (OTT) je kontaktním místem pro firmy, které mají zájem o spolupráci s BC  v oblasti výzkumu a vývoje či využití laboratorních a přístrojových kapacit. Nabízí profesionální přístup od zajištění konzultační spolupráce se špičkovými akademickými pracovníky až po umístění části firemního výzkumu a vývoje na naši instituci.

Pro BC spravuje OTT nehmotný majetek a grantové projekty, zaměřené na aplikaci výsledků. OTT zajišťuje komplexní služby od mapování a podchycení komerčního potenciálu výzkumu, přes průmyslově-právní ochranu až po vyhledání partnerů v aplikační sféře a praktické uplatnění významných vynálezů. Výzkumníkům BC i externím klientům poskytuje OTT zprostředkování obchodních partnerů a investorů z ČR i zahraničí, konzultace smluvních kontraktů, konzultace plánů komercializace, vedení licenčních jednání a zakládání start-up firem.

 

Jméno

Funkce

E-mail

Telefon

Ing. Petr Maršík

Vedoucí oddělení transferu technologií

petr.marsik@bc.cas.cz

+420387775060; +420777468681

Ing. Irena Polívková

Projektová manažerka

irena.polivkova@bc.cas.cz

+420387775500

Bc. Monika Velíšková

Asistentka

monika.veliskova@bc.cas.cz

+420387775059; +420777468682

RNDr. Jaroslav Červinka, Ph.D.

Manažer transferu technologií

jaroslav.cervinka@bc.cas.cz

+420387775055; +420777468684

RNDr. Vladislav Draštík,Ph.D.

Technologický skaut (HBÚ)

v.drastik@gmail.com

+420387775832

Mgr. Jan Erhart

Technologický skaut (PAÚ)

erhart@paru.cas.cz

+420387775438

Ing. Václav Krištůfek, CSc.

Technologický skaut (ÚPB)

kristuf@upb.cas.cz

+420387775752; +420387775781

Mgr. Zdeněk Volák

Manažer správy veřejných zakázek

zdenek.volak@bc.cas.cz

+420387775057

 
Ing. Jiří Nermuť, Ph.D. Technologický skaut (ENTÚ, ÚMBR) nermut@entu.cas.cz +420387775245

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×