HR Excellence in Science

RNDr. Petr Kopáček, CSc.

Pracovní zařazení Vedoucí laboratoře - Laboratoř imunologie vektorů
Klíšťaty přenášené nemoci
Parazitologický ústav

Kontaktní údaje +420 387775148
kopajz@paru.cas.cz
336

Ostatní

Narozen
14.4.1958 v Českých Budějovicích
ORCID Id: 0000-0003-2412-5724

Vzdělání
1982– RNDr. - fyzikální chemie, Přírodovědecká UK Praha
1988– postgraduální studium analytické izotachoforézy, UK Bratislava
1993– CSc. – biochemie, Ústav organické chemie a biochemie AVČR, Praha

Zaměstnání a dosavadní praxe
1982–1983: Parazitologický ústav ČSAV v Č. Budějovicích, studijní pobyt – isoenzymy parazitických protozoí
1983–1985: Entomologický ústav ČSAV v Č. Budějovicích, vědecký asistent- fyziologie čichu u hmyzu
1985–1993: Laboratoř analytické chemie, BC ČSAV v Č. Bu. – vědecký asistent – analýza proteinů, elektroforetické a chromatografické techniky
1993–1995: Laboratoř analytické chemie, Entomologický ústav AVČR v Č. Budějovicích, vědecký pracovník – imunitní systém hmyzu
1995–1996: Galena a.s., Výzkumná jednotka v Č. Budějovicích – proteiny vázající farmaka
1996–dosud: Parazitologický ústav AVČR Č. Budějovice a Biologická fakulta JU, České Budějovice – vědecký pracovník – imunitní systém klíšťat

Zahraniční stáže a pobyty
Říjen–listopad 1989: Stáž na TU Mnichov (Prof. B. Radola, Prof A. Görg) zaměřená na izoelektrickou fokusaci a dvourozměrnou elektroforézu
Říjen 1991–listopad 1992: Stáž na Univerzitě Uppsala, Ústav fyziologické botaniky (Prof. K. Söderhäll) studium proteinů račí plazmy
Květen 1994–červen 1995: Stipendium nadace Alexander von Humboldta, Zoologický ústav Svobodné univerzity v Berlíně (Prof. P. Götz and Prof. M. Schweiger) - studium hmyzího profenoloxidázového systému
Duben 1997–červen 1997: Stáž na Univerzitě Arizona, Tucson, USA (Prof. John H. Law) - problematika klíštěcích feritinů
Červen 2000: Kurz- Biology of Disease Vectors Course, Státní univerzita Colorado, Fort Collins, USA
Červen 2000 – srpen 2000: Letní laboratorní pobyt v Mořském Biologickém Centru, Woods Hole, MA, USA (Prof. Peter B. Armstrong) - problematika receptoru pro alpha-2-makroglobulin z ostrorepa
Říjen–listopad 2003: Kurz EMBO/ICTTD "Integrated Molecular Diagnostics for Tick-borne Pathogens Using RLB Hybridization and Microarray Based Biochips", Univerzita Pretorie, Jihoafrická republika
Listopad 2006 – Studijní pobyt, Universita Sao Paulo a Federální universita Rio de Janeiro, Brazílie

Řešené projekty
a) hlavní řešitel
1997–1999 – Immune system of a tick: Identification and characterization of proteins involved in clotting and melanization of tick hemolymph (A6022701, Grantová agentura AVČR)
2000–2002 –Humoral factors and cellular events involved in pathogen transmission by ticks (206/00/266 Grantová agentura ČR)
2003–2005 – Immune reactions within the gut of the soft tick Ornithodoros moubata (A6022307 Grantová agentura AVČR)
2005–2008 – The role of α2-macroglobulin in pathogen transmission by the tick Ixodes ricinus (IAA600220603, Grantová agentura AVČR).
2005–2008 – Peptidases in the gut of the hard tick Ixodes ricinus: characterization and potential for vector-control (206/060/865, Grantová agentura ČR)
2009–2012 – The digestive system of ticks – the target for rational development of vaccine against tick and tick-borne pathogens (IAA600960910 Grantová agentura AVČR)
2010–2012 – Functional genomics of the complement-like molecules in the tick Ixodes ricinus (P506/10/2136 Grantová agentura ČR)
2013–2017 – The role of hemoglobin in tick metabolism and pathogen transmission (13-11043S, Grantová agentura ČR) (cena GAČR 2018 - see below)
2018–2020 Nutritional factors essential for tick development and reproduction (18-01832S, Grantová agentura ČR)
2020–2022 – The role of Toll pathway in the regulation of tick immune response against tick-transmitted pathogens (20-05736S, Grantová agentura ČR)
b) spoluřešitel
2010–2013 – Structural proteomics of tick proteolytic systems (P207/10/2183 Grantová agentura ČR)
2011–2014 – Development of a vaccine protecting against transmission of tick-borne diseases based on ferritin 2 for veterinary and human application (FR-TI/3-156, MŠMT ČR)
2019–2022 – Midgut microbial ecology, epithelial immunity, and vector competence of Ixodes ricinus and Amblyomma americanum (19-04301S, Grantová agentura ČR)

Publikační činnost (do listopadu 2020)
Publikace v recenzovaných časopisech s impaktním faktorem – 75
Kapitoly v knihách – 4
Patenty – 3
Počet citací bez autocitací ~ 2350
Hirsch index – 33

Pedagogická činnost
Školitel 6 a školitel-soecialista 2 obhájených PhD. dizertací a cca 25 pregraduálních diplomocých prací (Bc., Mgr.)
Září 2019 – vyučující dvoutýdenní kurz “Escola de Altos Estudos” (High Studies School Program granted by Brazilian Federal Agency for Post-graduate Educatio, CAPES) na Federální univerzitě Rio de Janeiro a Federální univerzitě Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazílie.

Ostatní aktivity
Od roku 2012 - Člen ediční rady časopisu Developmental and Comparative Immunology (Elsevier)
2017-2021 – GAČR, člen hodnotícího panelu 502

Ocenění
2018 – Cena předsedkyně GAČR za nejúspěšnější projekt v sekci Biologických a zamědělských věd
(13-11043S, “Úloha hemoglobinu v metabolismu klíšťat a přenosu patogenů”)

 


Celkem nalezeno: 79 záznamů
Fiorotti J., Urbanová V., Gôlo P.S., Bittencourt V., Kopáček P. (2021) The role of complement in the tick cellular immune defense against the entomopathogenic fungus Metarhizium robertsii Developmental and Comparative Immunology 126: 104234.
DOI: 10.1016/j.dci.2021.104234
Fogaca A.C., Sousa G., Pavanelo D.B., Esteves E., Martins L., Urbanová V., Kopáček P., Daffre S. (2021) Tick Immune System: What Is Known, the Interconnections, the Gaps, and the Challenges Frontiers in Immunology 12: 628054.
DOI: 10.3389/fimmu.2021.628054
Kopáček P., Šíma R., Perner J. (2021) An mRNA-based anti-tick vaccine catches ticks red-handed Science Translational Medicine 13eabm2504: eabm2504.
DOI: 10.1126/scitranslmed.abm2504
Kozelková T., Doležel D., Grunclová L., Kučera M., Perner J., Kopáček P. (2021) Functional characterization of the insulin signaling pathway in the hard tick Ixodes ricinus Ticks and Tick-borne Diseases 12: 101694.
DOI: 10.1016/j.ttbdis.2021.101694
Mahmood S., Šíma R., Urbanová V., Trentelman J.J., Krezdorn N., Winter P., Kopáček P., Hovius J., Hajdušek O. (2021) Identification of Tick Ixodes ricinus Midgut Genes Differentially Expressed During the Transmission of Borrelia afzelii Spirochetes Using a Transcriptomic Approach Frontiers in Immunology 11: 612412.
DOI: 10.3389/fimmu.2020.612412
Perner J., Hatalová T., Cabello-Donayre M., Urbanová V., Sojka D., Frantová H., Hartmann D., Jirsová D., Pérez-Victoria J.M., Kopáček P. (2021) Haem-responsive gene transporter enables mobilization of host haem in ticks Open Biology 11: 210048.
DOI: 10.1098/rsob.210048
Garcia Guizzo M., Neupane S., Kučera M., Perner J., Frantová H., da Silva V.T., de Oliveira P.L., Kopáček P., Zurek L. (2020) Poor unstable midgut microbiome of hard ticks contrasts with abundant and stable monospecific microbiome in ovaries Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 10: 211.
DOI: 10.3389/fcimb.2020.00211
Gobl J., Sinha D., Šíma R., Perner J., Kopáček P., Valdés J. J., Rego R. O. M., Cabezas-Cruz A. (2020) Histone Methyltransferase DOT1L Is Involved in Larval Molting and Second Stage Nymphal Feeding in Ornithodoros moubata Vaccines 8: 157.
DOI: 10.3390/vaccines8020157
Perner J., Helm D., Haberkant P., Hatalová T., Kropáčková S., Ribeiro J., Kopáček P. (2020) The central role of salivary metalloproteases in host acquired resistance to tick feeding Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 10: 563349.
DOI: 10.3389/fcimb.2020.563349
Trentelman J.J., Šíma R., Krezdorn N., Tomás-Cortázar J., Barriales D., Takumi K., Butler J.M., Sprong H., Klouwens M.J., Urbanová V., Mahmood S., Winter P., Kopáček P., Anguita J., Hajdušek O., Hovius J. (2020) A combined transcriptomic approach to identify candidates for an anti-tick vaccine blocking B. afzelii transmission Scientific Reports 10: 20061.
DOI: 10.1038/s41598-020-76268-y
Perner J., Gasser R.B., Oliveira P.L., Kopáček P. (2019) Haem Biology in Metazoan Parasites – ‘The Bright Side of Haem’ Trends in Parasitology 35: 213–225.
DOI: 10.1016/j.pt.2019.01.001
Pospíšilová Pospíšilová, Urbanová V., Hes O., Kopáček P., Hajdušek O., Šíma R. (2019) Tracking of Borrelia afzelii transmission from infected Ixodes ricinus nymphs to mice Infection and Immunity 87: e00896-18.
DOI: 10.1128/IAI.00896-18
Rego R. O. M., Trentelman J.J., Anguita J., Nijhof A., Sprong H., Klempa B., Hajdušek O., Tomás-Corázar J., Azagi T., Strnad M., Knorr S. , Šíma R., Jalovecká M., Havlíková S., Ličková M., Sláviková M., Kopáček P., Grubhoffer L., Hovius J. (2019) Counterattacking the tick bite: towards a rational design of anti-tick vaccines targeting pathogen transmission Parasites & Vectors 12: 229.
DOI: 10.1186/s13071-019-3468-x
Hánová I., Brynda J., Houštecká R., Alam N., Sojka D., Kopáček P., Marešová L., Vondrášek J., Horn M., Schueler-Furman O., Mareš M. (2018) Novel structural mechanism of allosteric regulation of aspartic peptidases via an evolutionarily conserved exosite Cell Chemical Biology 25: 1-12.
DOI: 10.1016/j.chembiol.2018.01.001
Hartmann D., Šíma R., Konvičková J., Perner J., Kopáček P., Sojka D. (2018) Multiple legumain isoenzymes in ticks International Journal for Parasitology 48: 167-178.
DOI: 10.1016/j.ijpara.2017.08.011
Jalovecká M., Hajdušek O., Sojka D., Kopáček P., Malandrin L. (2018) The Complexity of Piroplasms Life Cycles Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 8: 248.
DOI: 10.3389/fcimb.2018.00248
Knorr S. , Anguita J., Cortazar J.T., Hajdušek O., Kopáček P., Trentelman J.J., Kershaw O., Hovius J., Nijhof A. (2018) Preliminary Evaluation of Tick Protein Extracts and Recombinant Ferritin 2 as Anti-tick Vaccines Targeting Ixodes ricinus in Cattle. Frontiers in Physiology 9: 1969.
DOI: 10.3389/fphys.2018.01696
Kopáček P., Perner J., Sojka D., Šíma R., Hajdušek O. (2018) Molecular Targets to Impair Blood Meal Processing in Ticks. In: Ch. Q. Meng, A. E. Sluder and P.M Selzer (Eds.), Ectoparasites: Drug Discovery Against Moving Targets Wiley 139–165.
DOI: 10.1002/9783527802883
Perner J., Kotál J., Hatalová T., Urbanová V., Bartošová-Sojková P., Brophy P.M., Kopáček P. (2018) Inducible glutathione S-transferase (IrGST1) from the tick Ixodes ricinus is a haem-binding protein Insect Biochemistry and Molecular Biology DOI: 10.1016/j.ibmb.2018.02.002
Perner J., Kropáčková S., Kopáček P., Ribeiro J. (2018) Sialome diversity of ticks revealed by RNAseq single tick salivary glands PLOS Neglected Tropical Diseases 12: e0006410.
DOI: 10.1371/journal.pntd.0006410

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×