HR Excellence in Science

Výzkumná infrastruktura SoWa

Národní infrastruktura SoWa (Soil and Water) pro komplexní monitorování půdních a vodních ekosystémů v kontextu trvale udržitelného využívání krajiny

 

Adresa: Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Na sádkách 7, 370 05  České Budějovice

Telefon: +420 387 77 5853

E-mail: projects.sowa@bc.cas.cz

web: www.soilwater.cz

 

Výzkumné zaměření: Cílem výzkumné infrastruktury SoWa je rozvíjet spolupráci české i mezinárodní výzkumné komunity při komplexním studiu interakcí mezi půdou a vodou na různých časoprostorových škálách od mikroměřítka přes úroveň povodí, až na krajinnou úroveň. Unikátní kombinace využití laboratorních mikrokosmů, mesokosmů a umělého manipulativního povodí ve spojení se souborem dlouhodobě monitorovaných ploch umožňuje determinovat klíčové biogeochemické procesy na všech relevantních škálách. Vysoká kvalita výzkumu je podpořena moderním laboratorním zázemím využívajícím moderní analytické metody včetně stabilních isotopů, moderní metody molekulární biologie, počítačové modelování a další sofistikované přístupy, které představují špičku současného výzkumu chování ekosystémů. SoWa primárně podporuje výzkumné činnosti zaměřené na pochopení klíčových fyzikálně-chemických i biologických procesů odpovědných za poskytování ekosystémových služeb, jako je odtok a procesy samočištění vody, koloběh živin, zejména dusíku a fosforu, v krajině s důrazem na rozklad organické hmoty a uvolňování živin. Zvláštní pozornost je věnována ekosystémům pod silným antropogenním tlakem.

Toto komplexní badatelské zázemí zajišťuje mezinárodní spolupráci a usiluje o zlepšení badatelských podmínek pro základní i aplikovaný ekosytémový výzkum v České republice. SoWa vytváří komplexní technickou, metodickou a expertní podporu studia funkcí půdních a vodních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. Poskytujeme expertní činnost, servisní analýzy i metodické a přístrojové zázemí v oblasti půdní biologie, hydrobiologie a koloběhu živin v ekosystémech.

Získané údaje budou podkladem pro opatření nezbytná pro udržitelné hospodaření v krajině a minimalizaci negativních důsledků lidské činnosti, stejně jako pro hledání cest pro lepší využívání stávajícího potenciálu krajiny.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×