HR Excellence in Science
Datum: 26.11.2018

Program ZEMĚ podpoří 7 projektů Biologického centra

Velký úspěch zaznamenali vědečtí pracovníci z Biologického centra, kteří se zapojili do veřejné soutěže programu ZEMĚ Ministerstva zemědělství ČR. V této soutěži bylo celkem hodnoceno 261 podaných návrhů. Z deseti návrhů s účastí BC jich bylo sedm podpořeno. Výsledky vyhlásilo Ministerstvo zemědělství v minulém týdnu na svých webových stránkách.

Ze sedmi podpořených projektů putují tři na Ústav molekulární biologie rostlin, dva na Hydrobiologický ústav a po jednom na Parazitologický a Entomologický ústav. Vědecké týmy budou na těchto projektech pracovat 4, resp. 5 let.

 

Podpořené projekty:

Řešitelé z Biologického centra v roli hlavního účastníka:

  • Dr. P. Blabolil (HBÚ) – hlavní a jediný účastník – projekt s názvem Metodologie kvantifikace dravých druhů ryb ve vodárenských nádržích pro optimalizaci managementu vodních ekosystémů, podprogram II
  • prof. L. Grubhoffer (PAÚ) – hlavní účastník, v roli dalších účastníků pak Česká zemědělská univerzita v Praze (Fakulta tropického zemědělství), Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., – projekt s názvem Šíření klíšťat a klíšťaty přenášených onemocnění: nová a opomíjená rizika pro domácí a hospodářská zvířata a člověka, podprogram II

 

Řešitelé z Biologického centra v roli dalšího účastníka:

  • Dr. O. Skoková Habuštová (ENTÚ) – v roli dalšího účastníka stejně jako Poradenský svaz Bramborářský kroužek, z. s., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Hlavním účastníkem projektu je Česká zemědělská univerzita v Praze (Fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů) – projekt s názvem Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik, podprogram I
  • Dr. M. Šmejkal (HBÚ) – hlavním účastníkem je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Fakulta rybářství a ochrany vod) – projekt s názvem Akvakultura reofilních druhů ryb, podprogram II
  • prof. J. Špak (ÚMBR) – v roli dalšího účastníka spolu s Zemědělským družstvem Dolany, hlavním účastníkem projektu je Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s. r. o. – projekt s názvem Nové přístupy k produkci ozdravených odrůd jabloní s využitím diagnostiky NGS patogenů, podprogram I
  • prof. P Petrzik (ÚMBR) – v roli dalšího účastníka stejně jako Vesa Velhartice, a. s., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (Fakulta potravinářské a biochemické technologie), hlavním účastníkem projektu je Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. – projekt s názvem Biologická ochrana brambor proti vybraným patogenním bakteriím, podprogram I
  • Dr. J. Fránová (ÚMBR) – hlavním účastníkem je Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s. r. o. – projekt s názvem Výzkum rozšíření, biologických vlastností a škodlivosti virů identifikovaných v rostlinách jahodníku pomocí nejnovějších diagnostických metod (NGS, PCR) jako podklad pro přípravu legislativy, podprogram II

 

Kompletní výsledky soutěže programu ZEMĚ jsou zveřejněny zde: http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2018/vyhlaseni-vysledku-verejne-souteze/.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×