HR Excellence in Science
Datum: 07.12.2018

V Budějovicích se sešli lídři české vědy, řeší, jak přilákat špičkové vědce

Jaké jsou slabiny a silné stránky české vědy? Jak přilákat nadějné mladé vědce do Čech? Jaká je vize rozvoje vědy v České republice? Tato témata jsou hlavními body programu konference „Perspektivy české vědy: příležitost pro špičkový výzkum v Česku“, která se bude konat v pátek 7. prosince ve vědeckém kampusu v Českých Budějovicích. Diskutovat přijede více než sto účastníků, mezi nimiž jsou přední představitelé české vědy a vědní politiky. Akci pořádají Biologické centrum Akademie věd ČR a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích pod záštitou Evy Zažímalové, předsedkyně Akademie věd ČR, a Tomáše Zimy, předsedy České konference rektorů a rektora Univerzity Karlovy.

Konference je živě přenášena na videokanále Biologického centra AV ČR. Přenos zajišťuje LIVE4K media s.r.o.

 

Diskusi nad možnostmi přilákání špičkových zahraničních vědců bude moderovat Martin Pumera, jeden z nejvýznamnějších českých i světových chemiků, který většinu své profesní dráhy strávil v zahraničí a nyní buduje excelentní vědecký tým na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Diskuse se bude dělit do pěti tematických bloků, na úvod každého z nich budou své zkušenosti a názory sdílet renomovaní čeští vědci a aktéři v oblasti výzkumu a vývoje.

„Cílem je vytvořit dokument, ve kterém definujeme potřeby, slabiny a silné stránky české vědy, především přírodovědných oborů. Chceme shrnout, jaké podmínky je třeba vytvořit pro mladé nadějné vědce tak, aby pro ně bylo atraktivní vracet se nebo přijíždět do České republiky,“ říká ředitel Biologického centra AV ČR Libor Grubhoffer.  Tento materiál pak aktéři konference poskytnou politikům, státní správě a všem, kdo spolurozhodují o rozdělování peněz do vědy.

Podkladem pro diskusi je nedávno zveřejněná studie Tomáše Mozgy, která mapuje názory vědců a vědeckých manažerů na český výzkumný prostor. Do průzkumu mapujícího aktuální stav, silné i slabé stránky vědy v Česku se zapojilo 80 vědců a 25 vědeckých manažerů. Průzkum například ukázal zájem nově příchozích vědců sdílet své mezinárodní zkušenosti a rozvíjet systém podpory vědy v Česku. Tato snaha je ale brzděna přebujelou byrokracií, nepřehlednými a neustále se měnícími pravidly financování vědy a výzkumu v Česku a neochotou formulovat konkrétní kroky pro zkvalitnění fungování českého výzkumu.

Na setkání přijedou přední vědci, manažeři i politická reprezentace, mezi nimiž jsou i zástupci Rady pro vědu, výzkum a inovace, rektoři českých univerzit, rektoři a zástupci zahraničních univerzit (Rakousko, Polsko, Maďarsko) a ředitelé výzkumných institucí. Hlavními organizátory konference je Jihočeská univerzita a Biologické centrum AV ČR. Spoluorganizátory jsou Univerzita Karlova v Praze, CEITEC, Masarykova univerzita, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a Výzkumná infrastruktura SoWa.

 

Podrobný program konference naleznete zde. Konference je v angličtině.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×