HR Excellence in Science
Datum: 10.04.2020

Co nás může online svět naučit o přírodě?

V dnešním světě se stále více našich vzájemných interakcí, stejně jako našich interakcí s prostředím, odehrává v digitální sféře. Ať jsou to naše příspěvky na sociálních sítích, internetová vyhledávání nebo návštěvy různých webových stránek. I když často vyčítáme dnešní technokratické kultuře, že nás odvádí od přírody, na druhou stranu můžeme v ohromném množství stále se rozšiřujících online dat nalézt zcela nové poznatky o zvířatech a rostlinách.

V článku, který byl nedávno publikován v časopise Trends in Ecology & Evolution (https://doi.org/10.1016/j.tree.2020.03.003), se mezinárodní skupina vědců vedená Dr. Ivanem Jarićem z Biologického centra AV ČR, zaměřila na možnosti této nově vznikající oblasti nazvanéné iEkologie. Jejich studie mapovala možnosti, výzvy a potenciální budoucí vývoj této oblasti. Využili přitom data, která nejsou záměrně shromažďována za účelem rozšiřování našich ekologických znalostí, ale jsou spíše vítaným vedlejším produktem naší neustálé potřeby googlovat, tweetovat, vytvářet blogy a posty na sociálních sítích a zaznamenávat tak digitálně naše životy.

Je důležité zmínit, že vědci popisují iEkologii jako studium ekologických vzorců a procesů, při kterém se využívají online data, ukládaná digitálně a generovaná pro jiné než výzkumné účely. Na velký potenciál tohoto nového přístupu již upozorňuje několik zvláště zajímavých příkladů. Například analýza toho, kdy lidé vyhledávají konkrétní druh na Wikipedii, může odrážet skutečnou sezónní dynamiku těchto druhů (další podrobnosti viz zde). Další studie se například zaměřila na online fotografie (zveřejněné uživateli internetu) klubákovitých druhů ptáků, kteří sedí na různých býložravcích, což ukazuje na  vzájemné vztahy mezi těmito skupinami zvířat (další podrobnosti viz zde). Jiným elegantním příkladem je analýza videozáznamů cyklistických závodů Kolem Flander (Tour De Flanders) z posledních 35 let, která umožnila vysledovat změny, kdy se začínají olisťovat a kvést stromy na pozadí natočených snímků (další podrobnosti viz zde).

Podle Dr. Jariće má nový obor iEkologie nadějný potenciál: „Lidé se právem obávají naší neustálé potřeby být online a rizik z možného zneužití dat. Ale pro iEkologii platí, že všechno zlé je i pro něco dobré. Díky dnešní iformační explozi se můžeme dozvědět spoustu informací o tom, kde druhy žijí, kdy jsou jak aktivní a jaké mají vazby se svým prostředím. Nevnímáme iEkologii jako náhradu za klasickou a velmi důležitou terénní ekologii, ale spíše jako její doplnění. Existuje obrovské množství neustále se hromadících dat s obrovským a rozmanitým potenciálem, jen čekají na své využití.“

Další autor této studie, Dr. Uri Roll z Ben Gurionovy univerzity v Negevu, vkládá velké naděje do potenciálu těchto přístupů pro ochranu přírody: „Nejen populace, ale celé druhy zvířat a rostlin mizí před našima očima v bezprecedentní míře. V mnoha případech ještě mnohem dřív, než vůbec dostaneme šanci je poprvé zaznamenat. Nacházíme se v situaci, kdy je za pět minut dvanáct, a potřebujeme veškerou možnou pomoc, abychom získali ekologické poznatky a lépe porozuměli tomu, jak ovlivňujeme životní prostředí. iEkologie nám dává příslib, že nám pomůže na všech frontách. Očekávám, že v příštích letech se začne výrazněji používat, protože si lidé budou více uvědomovat její potenciál a nástroje pro analýzu těchto údajů se stanou běžnými.“

Další informace naleznete na webové stránce: www.i-ecology.org

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×