HR Excellence in Science
Datum: 05.05.2020

Česká vakcína proti koronaviru? Odborníci kritizují záměr ministra zdravotnictví

Přední členové Učené společnosti kritizují záměr vyvinout "českou vakcínu" proti koronaviru SARS-CoV-2, původci nemoci covid-19, za několik desítek milionů korun. V úterý poslali otevřený dopis ministrovi zdravotnictví, který záměr vyvíjet českou vakcínu oznámil na pondělní tiskové konferenci. Hlavním autorem dopisu je Libor Grubhoffer, virolog a ředitel Biologického centra AV ČR, dopis podepsali předsedkyně Učené společnosti, imunoložka Blanka Říhová, místopředsedové fyzikální chemik Pavel Jungwirth a chemik Zdeněk Havlas, virologové Ivan Hirsch a Vladimír Vonka, parazitolog Julius Lukeš a biochemik Jan Konvalinka.

Text dopisu

 

Vážený pan

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

Ministr zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

 

Vážený pane ministře,

odbornou veřejnost z virologie a imunologie infekčních onemocnění poněkud zaskočila Vaše zpráva na tiskové konferenci 4. května 2020 doplněná následujícími vyjádřeními paní poslankyně Adámkové o rozhodnutí investovat několik desítek miliónů korun do vývoje české vakcíny proti novému koronaviru SARS-CoV-2, původci současné pandemie onemocnění COVID-19. Už sama zpráva působila velmi nevěrohodně a do určité míry poškodila vskutku úctyhodnou minulost vývoje a výroby vakcín proti závažným infekčním onemocněním člověka v bývalém Československu (vakcíny proti poliomyelitidě, neštovicím, vzteklině, příušnicím a spalničkám z produkce zaniklého Ústavu sér a očkovacích látek). Koncept projektu na vývoj inaktivované vakcíny proti koronaviru za několik desítek miliónu korun zcela zlehčuje závažnost celé problematiky a vyvolává podezření, že u jeho zrodu stáli lidé bez kompetentních znalostí a potřebných zkušeností nejenom z oblasti výzkumu a výroby vakcín, velmi pravděpodobně však též z oblasti mechanismů imunitní odpovědi u virových infekcí. Jinak si nedovedeme vysvětlit naivitu, s jakou byl projekt představen na Vaší tiskové konferenci. Bylo by jistě velmi záslužné, aby věda v naší zemi navázala na bohatou tradici spojenou s vývojem a výrobou vakcín. V dnešním světě však nelze spoléhat na omezené lokální zkušenosti a už vůbec ne navrhovat řešení takové složité problematiky za směšně malé peníze. Naštěstí se ve stejný den objevila zpráva z Bruselu o úctyhodné částce 7,4 mld EUR, kterou se podařilo získat v evropské sbírce na vývoj účinné vakcíny. česká republika by se měla zapojit efektivně do evropské kampaně na přípravu účinně vakcíny s tím, že moderní infrastruktury vybudované v ČR v posledních letech z prostředků EU (např. BIOCEV, CEITEC, ÚMTM a další pracoviště) splňují požadavky "state-of-the-art" pro moderní biotechnologický výzkum takové vakcíny. Současně bychom zapojením těchto našich špičkových pracovišť splatili alespoň částečně závazky vůči Evropě a získali zpět potřebný kredit v oblasti vakcínologie.
Vážený pane ministře, doufáme, že vyslyšíte naše závažné argumenty. Nabízíme Vám naše znalosti a zkušenosti získané při vývoji očkovacích látek proti infekčním onemocněním virového původu a pomoc při formulaci výzkumného programu v oblasti imunoprevence onemocnění COVID-19.

S díky za Vaši pozornost, kterou věnujete problematice ochrany obyvatelstva proti novému koronaviru a s přáním úspěchu Vašemu náročnému konání.

 

Za Učenou společnost České republiky:

Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., předsedkyně

Prof. Mgr. Pavel Jungwirth, Ph.D., DSc., 1. místopředseda

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., místopředseda III. sekce věd biologicko-medicínských

Prof. RNDr. Ivan Hirsch, CSc., člen

Prof. RNDr. Juliu Lukeš, CSc., člen

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., člen

Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc., člen

 

 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×