HR Excellence in Science

Dvorní fotografové BC

RNDr. Petr Znachor Ph.D. (*1973)

Rodák z Českých Budějovic vystudoval Biologickou (dnes Přírodovědeckou) fakultu Jihočeské univerzity v ČB, kde získal v roce 2003 doktorát z hydrobiologie. Tímto oborem se zabývá i nadále jako vědecký pracovník na Hydrobiologickém ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Při odhalování tajemství mikrosvěta ukrytého v kapce vody se neobejde bez mikroskopu a fotoaparátu. Je autorem četných mikrofotografií řas a sinic, které byly prezentovány na mnoha výstavách v tuzemsku i zahraničí (např. Mikrosvět v kapce vody, Květy vody - řasy, sinice a vodní květy v našich přehradách, Beauty of the microworld). Jeho fotografie byly též publikovány v celé řadě populárních i vědeckých časopisů (National Geographic, Scientific American). Je držitelem několika čestných uznání v mezinárodní soutěži Olympus Bioscapes o nejlepší mikroskopickou fotografii. V roce 2008 zde získal 10. místo za fotografii fluorescenčního barvení rozsivek.
Ve svém výzkumu se zabývá zejména ekologií řas a fytoplanktonu jezer a nádrží a problematikou vodních květů.  Kromě vědecké fotografie se ve volném čase věnuje fotografování hradů, letecké, dokumentární a cestovatelské fotografii.
Více autorovy tvorby můžete vidět na: www.fytoplankton.cz

Prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. (* 1950)

Rodák z Čáslavi vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor mikrobiologie. Od roku 1985 působí na Parazitologickém ústavu BC AV ČR a od roku 1994 učí na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích imunologii. Jeho výzkumnou problematikou jsou imunitní vztahy mezi klíšťaty, jejich hostiteli a přenášenými patogeny.
Fotografování je jeho koníčkem už od chlapeckých let. Začínal makrofotografií hmyzu, v současné době rozšířil svůj zájem o fotografii ptáků a zvířat a také o české orchideje. Na svých vycházkách do přírody fotografuje převážně divoké ptáky a zvířata, protože fotografování mu přináší nejen estetický zážitek (všechno v přírodě je krásné), ale současně i vzrušení z „lovu beze zbraní“.
V letech 2005, 2007 a 2009 uspořádal autorské výstavy na Biologickém centru AV ČR, v roce 2010 v budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích a v Lékařském klubu ve Faustově domě v Praze. Jeho největším úspěchem je první cena v soutěži „Zlatý jelen Slávy Štochla“ v roce 2012 v kategorii „ostatní živočichové“.

Ing. Rostislav Zemek, CSc. (*1963)

Pochází z Jistebnice u Tábora, po absolvování Vysoké školy zemědělské v Českých Budějovicích nastoupil do Entomologického ústavu ČSAV, kde v roce 1993 získal titul CSc. v oboru entomologie. Nyní je vedoucím laboratoře experimentální ekologie a zabývá se především výzkumem interakcí predátor-kořist a jejich uplatněním v biologické ochraně rostlin. Ve svých behaviorálních experimentech používá často videotechniku a analýzu obrazu. Snímky hmyzu a roztočů pořizuje pomocí fotomikroskopu Wild a pro detailní záběry občas využívá i rastrovací elektronovou mikroskopii.
S fotografováním začal ve školním věku, kdy dostal po svém starším bratrovi dvouokou středoformátovou (6x6) zrcadlovku Lubitel ruské výroby. Ve volném čase fotografuje na svých cestách hlavně přírodu, ale i zajímavou architekturu a techniku. Ačkoliv je příznivcem pokroku a bez digitálního fotoaparátu a kamery si svou práci v laboratoři nedokáže už představit, na své cesty si vozí zásadně analogovou zrcadlovku Nikon F70 a zásobu inverzních kinofilmů Fujichrome.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×