HR Excellence in Science

VetExT – Veteran Tree Experience Transfer

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech

 

VetExT – Veteran Tree Experience Transfer, přenos zkušeností z veteranizace stromů

a záchrana stanovišť ohrožených saproxylických druhů

Cíle projektu

1) Zlepšení podmínek druhů organismů vázaných na senescentní stromy ve 2 EVL a 1 ptačí oblasti

2) Založení trvalých výzkumných ploch v rámci veteranizace a péče o senescentní stromy a získání vstupních dat

3) Standardizace a zlepšení péče o senescentní stromy v ČR na základě vytvořené metodiky

4) Vytvoření jednotné databáze senescentních stromů ČR

5) Přenos zkušeností ze zahraničí v rámci péče o senescentní stromy

6) Popularizace stromů jako biotopu ohrožených druhů

 

Plánované aktivity a jejich harmonogram

 • Managementové zásahy na senescentních stromech a stromech s potenciálem tvorby biotopu pro saproxylické druhy, termín realizace: květen 2022 – duben 2024
 • Vliv veteranizace dřevin na nabídku vzácných mikrostanovišť a saproxylické organizmy, sledování jednotlivých typů řezu senescentních stromů, termín realizace: květen 2022 – duben 2024
 • Metodika péče o stromy a senescentní stromy s důrazem na strom jako biotop, termín realizace: květen 2022 – prosinec 2023
 • Transfer zkušeností ČR – Norsko – Švédsko, workshopy, termín realizace: duben 2023-září 2023
 • Založení systému “Sdílená databáze senescentních biotopových stromů”, termín realizace: květen 2022 – prosinec 2023
 • Popularizace (medializace) výstupů, termín realizace květen 2022 – duben 2023

 

Studované lokality

EVL Žehuňsko (PP Žehuňsko – Báň, NPR Kněžičky)

EVL Vlašimská Blanice

Velká nad Vltavou

Ptačí park Kosteliska

EVL a ptačí oblast Poodří (CHKO Poodří)

EVL Niva Dyje (CHKO Pálava, NPR Křivé jezero, NPP Pastvisko u Lednice)

 

Průběh realizace projektu

Managementové zásahy na senescentních stromech a stromech s potenciálem tvorby biotopu pro saproxylické druhy

Vliv veteranizace dřevin na nabídku vzácných mikrostanovišť a saproxylické organismy, sledování jednotlivých typů řezu senescentních stromů

Metodika péče o stromy a senescentní stromy s důrazem na strom jako biotop

Transfer zkušeností ČR – Norsko – Švédsko, workshopy

Založení systému “Sdílená databáze senescentních biotopových stromů”

Popularizace (medializace) výstupů

Fotografie z realizace projektu naleznete zde.

English version here

 

Organizační zajištění

Hlavní řešitel projektu

Český svaz ochránců přírody Vlašim

Koordinátor projektu: Ing. Karel Kříž,

Finanční řízení projektu: RNDr. Hana Pánková, Ph.D.

 

Partneři projektu

Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie

Kontaktní osoby:

 • Jaroslav Kolařík, Ph.D. – koordinace projektu za partnera, garant vývoje software, vedoucí týmu zpracovatelů metodik, spolupráce na definici plánu péče a monitoringu senescentních stromů, koordinátor transferu technologií
 • Josef Grábner, DiS. – technická spolupráce na dokumentaci zásahů, testování software, organizace workshopu
 • Jan Forejt – technická spolupráce na dokumentaci zásahů, testování software

Webové stránky: https://www.arboristickaakademie.cz/

 

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Kontaktní osoby:

 • Lukáš Čížek, Ph.D. – koordinace projektu za partnera, koordinace týmu za BC, koordinace a realizace monitoringu, návrh zásahů, příprava metodiky,
 • Pavel Šebek, Ph.D. – realizace monitoringu, koordinace externích spolupracovníků a dodavatelů, sběr a vyhodnocování dat, příprava metodiky, podíl na databázi

Webové stránky: https://www.entu.cas.cz/en/

 

Tree Solutions AS (Norsko)

Kontaktní osoby: Glen Read – koordinace projektu za NO partnera, konzultace zásahů a metodiky, příprava norské části workshopu, komunikace projektu

 

Pro Natura (Švédsko)

Kontaktní osoby: Vikki Bengtsson – koordinace projektu za SWE partnera, konzultace zásahů a metodiky, příprava norské části workshopu

 

 

Termín realizace: 1. 5. 2022 – 30. 4. 2024

Číslo projektu: 3211100001

Rozpočet projektu: 14 864 692,50

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 11 371 489,76

Výše dotace SFŽP: 2 006 733,49

Webové stránky Státního fondu životního prostředí ČR: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/

Webové stránky Norské fondy: https://www.norskefondy.cz/

Oficiální Webové stránky Fondů EHP a Norska: https://eeagrants.org/

 

 

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×