HR Excellence in Science
Date: 20.10.2013

Two new species of borrelia from North America, Borrelia carolinensis sp. nov. and Borrelia americana sp. nov., and the overlapping of borrelia species in Europe and the United States.

Rudenko N., Golovchenko M., Grubhoffer L., Růžek D.

Ve spolupráci s Georgia Southern University v USA pokračoval program srovnávacího studia původců lymské boreliózy (LB), jejich mezidruhových a vnitrodruhových rozdílů, životních cyklů, ekologie a epidemiologie onemocnění a biogeografie. Molekulární analýzou referenčních genů pro 16S rRNA, flagelin, p66 a OspA a intergenového mezerníku rrf-rrl se podařilo rozšířit počet dosud popsaných druhů borelií na území USA o Borrelia carolinensis sp. nov. a Borrelia americana sp. nov. Druhový komplex borelií/spirochét Borrelia burgdorferi sensu lato tak v současnosti zahrnuje celkem 17 samostatných druhů, z nichž 3 jsou již prokázanými původci LB a zbytek včetně obou nově popsaných druhů patří mezi možné dosud nepotvrzené původce onemocnění LB. Oba nové druhy byly izolovány jednak z klíšťat rodu Ixodes typických pro oblast jihovýchodu USA a jednak z příslušných hostitelských hlodavců. To umožnilo rozluštit enzootický cyklus nových druhů borelií, vysvětlit překvapivý výskyt borelií B. americana také na jihozápadě USA v Kalifornii, jakož i reálné riziko obou druhů pro onemocnění lymskou boreliózou. Srovnávací studium geografického rozšíření spirochét druhového komplexu B. burgdorferi sensu lato ukázalo, že neplatí původní představa o velké druhové rozmanitosti borelií v Evropě a Asii a prakticky žádné nebo velmi malé variabilitě na území severní Ameriky/USA. Navíc toto studium přineslo další důkaz o výskytu donedávna typicky amerického druhu B. bissetti také ve střední Evropě. Přítomnost specifických úseků DNA/genů této spirochéty byla spolehlivě potvrzena na větším souboru sér pacientů s diagnózou symptomatické či chronické LB, a také ve vzorku srdeční tkáně u pacienta s diagnózou LB, endokarditidy a nedomykavosti srdeční chlopně. Zatím nebylo možné přinést přímý důkaz o B. bissettii jako původci onemocnění LB v Americe a Evropě, jakkoliv dosud publikované výsledky tomu nasvědčují. Do popředí zájmu se tak dostává otázka společného historické vývoje (koevoluce) borelií s klíštěcími přenašeči a jejich hostiteli (lovná zvěř, hlodavci, ptáci) po oddělení obou kontinentů. Nové výsledky o druhovém překryvu borelií na jednotlivých kontinentech by mohly významným způsobem napomoci při vývoji globální vakcíny proti lymské borelióze.

Rudenko N., Golovchenko M., Grubhoffer L., Oliver J. H. Jr.:

Borrelia carolinensis sp. nov. – a new (14th) member of Borrelia burgdorferi sensu lato complex from the southeastern United States

J. Clin. Microbiol. 47, 134-141 (2009)

Rudenko N., Golovchenko M., Lin T., Gao L., Grubhoffer L., Oliver J.H. Jr.:

Delineation of a new species of the Borrelia burgdorferi sensu lato complex, Borrelia americana sp.nov.

J. Clin. Microbiol. 479, 3875-3880 (2009)

Rudenko N., Golovchenko M., Mokráček A., Piskunová N., Růžek D., Mallatová N., Grubhoffer L.:

Detection of Borrelia bissettii in cardiac valve tissue of a patient with endocarditis and aortic valvestenosis in the Czech Republic

J. Clin. Microbiol. 46, 3540-3543 (2008)

Rudenko N, Golovchenko M, Růžek D, Piskunova N, Mallátová N, Grubhoffer L.:

Molecular detection of Borrelia bissettii DNA in serum samples from patients in the Czech Republic with suspected borreliosis

FEMS Microbiol. Letters 292, 274-281 (2009)Fylogenetická analýza založená na porovnání genových sekvencí Borrelia americana s následujcícími genovými sekvencemi referenčních druhů spirochét rodu Borrelia:Borrelia burgdorferi B31, B. afzelii VS461, B. andersonii 21133, B. bissettii DN127, B. californiensisCA443, B. carolinensis SCW22, B. garinii 20047, B. japonica HO14, B. lusitaniae PotiB2, B. sinica CMN3,B. spielmanii A14S, B. tanukii HK501, B. turdi Ya501,B. valaisiana VS116, genomospecies 1, strain CA-8B-89, genomospecies 1, kmen CA-29-91, genomospecies 2, kmen CA-2, B. americana, typový kmen SCW-42, B. americana, kmen SCW32 a B. americana, kmen SCW-33..

 

 

CONTACT

Biology Centre CAS
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Data box: r84nds8

 

+420 387 775 111 (switchboard)
+420 387 775 051 (secretariat)
+420 778 468 552 (for media)

Staff search

Biologické centrum Google mapa

Login to the intranet

To log into the intranet enter your login details

×