Datum: 14.09.2017

Rekonstrukce půdy potrvá dekády, je však klíčová pro fungování naší společnosti i pro přizpůsobení se klimatické změně

Lidstvo za dobu své existence na Zemi už stihlo zničit stejné množství půdy, jako je dnes využíváno pro obživu. Vyčerpaná a znehodnocená půda představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších problémů, který musí naléhavě řešit i Česká republika, aby nadále dokázala čelit hrozbám, jako jsou pokles úrody, sucha a povodně, kvalita vodních zdrojů, kalamity v lesích, eroze půdy a mnoho dalších.

Právě tyto otázky budou řešit experti z Akademie věd (AV) ČR s odborníky z různých oborů na diskusním semináři „Význam půdy a vody pro společnost“, který pořádá v úterý 26. září v sídle AV ČR na Národní třídě v Praze Komise pro životní prostředí AV ČR ve spolupráci se Strategií AV 21 a Národní infrastrukturou SoWa.   

Půda a voda jsou základem blahobytu; poskytují nejen prostředky k životu, ale zásadně se podílejí i na regulaci klimatu. V přirozených ekosystémech jsou půda a voda nerozlučně spojeny. Voda se v půdě podílí na řadě půdotvorných procesů a procesů klíčových pro tok živin v krajině. Zároveň je tok vody v krajině zásadně ovlivňován vlastnostmi půd. Na toto základní schéma je navázáno složité předivo vztahů, které ovlivňují funkce půdy a vody, klíčové pro člověka a lidskou společnost.

Cílem setkání odborníků je upozornit na význam interakcí půdy a vody pro lidskou společnost. Zároveň seminář naplňuje Koncepci na ochranu před následky sucha pro území České republiky, kterou na konci letošního července schválila vláda a priority v environmentální oblasti pro rozvoj ČR do r 2030. Na semináři zazní např. příspěvky o lesních ekosystémech, o možnostech revitalizace a rekonstrukce půd, ale i o tom, proč by nás v Česku mělo zajímat chování půd během oteplování Sibiře.

 „Pochopení interakcí půdy a vody nám umožnuje navrhnout nejlepší řešení, jak se vyrovnat s dopady globální klimatické změny, jako jsou hrozby sucha a povodní. Půda má úžasné a dosud nedoceněné přirozené schopnosti, které můžeme využít místo drahých technokratických řešení,“ říká Jan Frouz, ředitel Národní infrastruktury SoWa.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×