HR Excellence in Science

Strategie AV21

https://www.sav21bc.cz/

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu

Mottem strategie Akademie věd ČR pro 21. století je „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“, což vyjadřuje zájem AV ČR profilovat se výrazněji jako instituce, jejímž posláním je špičkový výzkum zaměřený na problémy a výzvy, kterým čelí současná společnost. Základním nástrojem pro realizaci Strategie AV21 je soubor koordinovaných výzkumných programů, využívající mezioborových a meziinstitucionálních synergií s cílem identifikovat problémy a výzvy dnešní doby a koordinovat výzkumné úsilí pracovišť Akademie věd směrem k jejich řešení. Výzkumné programy jsou od počátku otevřeny partnerům z vysokých škol, podnikatelské sféry a institucím státní a regionální správy, stejně jako zahraničním výzkumným skupinám a organizacím.

 

20 VÝZKUMNÝCH PROGRAMŮ Strategie AV21

1. Naděje a rizika digitálního věku 2. Systémy pro jadernou energetiku
3. Účinná přeměna a skladování energie 5. Nové materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů
6. Diagnostické metody a techniky 7. Kvalitní život ve zdraví i nemoci
10. Molekuly a materiály pro život 11. Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací
12. Paměť v digitálním věku 15. Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy
16. Vesmír pro lidstvo 17. Světlo ve službách společnosti
18. Preklinické testování potenciálních léčiv 19. Potraviny pro budoucnost
20. Voda pro život 21. Záchrana a obnova krajiny
22. Společnost v pohybu 23. Město jako laboratoř změny - bezpečné stavby
24. Odolná společnost 25. Virologie a antivirová terapie

 

 

 

 

 

 

 

 

Již ukončené programy
 

Biologické centrum koordinuje výzkumný program ZÁCHRANA A OBNOVA KRAJINY a VIROLOGIE A ANTIVIROVÁ TERAPIE a podílí se na dalších programech.
 
Do roku 2019 bylo Biologické centrum koordinátorem programu ROZMANITOST ŽIVOTA A ZDRAVÍ EKOSYSTÉMŮ.
 
 
 
 
 
 
 

 

Video

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×