Datum: 09.04.2018

Sbíráme PET lahve na výrobu plovoucích mokřadů

Pomozte nám se sběrem plastových lahví, které poslouží pracovníkům Hydrobiologického ústavu BC AV ČR k výrobě plovoucích ostrovů. Tyto experimentální plochy slouží jako mokřady, které budou snižovat živinovou zátěž a zvyšovat biologickou rozmanitost v nádržích.

Pilotní pokus s plovoucími mokřady se uskutečnil loni v červnu na přehradní nádrži Lipno. Nedaleko břehu se umístilo přibližně 50 čtverečních metrů plovoucích ostrůvků, na něž se navršil přirozený substrát odebraný ze břehu (písek s rašelinou) a poté zasadily vodní a mokřadní rostliny. Rostliny zakořenily a rychle se ujaly, nový ekosystém následně osidlují a využívají i další druhy vodních organismů, včetně mikroorganismů, bentosu, ryb a ptáků.

Výzkum probíhá v rámci projektu financovaném Technologickou agenturou ČR „Plovoucí zelené ostrovy, perspektivní alternativa pro zlepšení ekologického potenciálu a podporu rozvoje litorálních společenstev na vodních nádržích“. Projekt potrvá 4 roky.

V současné době opět sbíráme PET lahve a plastové nádoby na výrobu dalších ostrovů, které mají vytvořit celkovou plochu 400 m2. Zájemci mohou vymyté, zazátkované a nesešlápnuté nádoby odložit v kontejnerech umístěných na obou recepcích Biologického centra, tj. v areálu na Branišovské a v areálu Na Sádkách.

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×