HR Excellence in Science
Datum: 09.08.2014

Hydrobiologové připravují velkou konferenci o rybách v nádržích a jezerech

V pondělí 8. září začíná v Českých Budějovicích mezinárodní hydrobiologická konference Ecofil 2014. V letošním roce je to největší vědecké setkání, které Biologické centrum Akademie věd ČR v Českých Budějovicích pořádá. Konference se zúčastní 130 vědců z 30 zemí celého světa, od Norska, přes Portugalsko, USA, Brazílii až po Nigérii. Trvat bude 4 dny, od 8. do 11. září.

Hlavním tématem konference je ekologie ryb v jezerech a nádržích. Ryby jsou totiž dobrým ukazatelem ekologického stavu vodních ploch. Podle druhového složení, výskytu abnormalit, početnosti a věkové skladby rybích populací se dá usuzovat, jak je vodní prostředí, ve kterém ryby žijí, kvalitní. Na ryby má vliv mnoho nepříznivých faktorů, které s sebou nese využívání vodních zdrojů a krajiny pro lidské potřeby. Patří mezi ně zejména živinová zátěž a průmyslové znečištění vody, manipulace vodní hladinou nebo nadměrný rybolov.

Jak ale hydrobiologové z Českých Budějovic při svých dlouhodobých výzkumech zjistili, nejen prostředí ovlivňuje ryby, ale také ryby formují prostředí, v němž žijí. Pokud například v nádrži převažují planktonožravé ryby, jako je cejn a plotice, přemnoží se ve vodě tzv. vodní květ - sinice a řasy. Proto navrhují vědci vysazovat do nádrží dravé ryby (candát, bolen), které podíl planktonožravých ryb sníží.

Právě management a monitoring rybích populací v jezerech a nádržích, tedy to, jak se o nádrže starat, jaké druhy vysazovat a jak ryby sledovat, je jedním z dalších témat konference. Vědci se budou ve svých příspěvcích zabývat také aspekty rekreačního a komerčního rybářství, které mají na ekologii vod významný vliv. A to nejen tím, že jsou do jezer a nádrží přednostně vysazovány určité druhy ryb, u nás například kapr, ale běžně se též stává, že se díky těmto aktivitám do vod dostanou zcela nepůvodní druhy.   

Účastníci zářijové konference nebudou jen rokovat v přednáškových místnostech. Čeká na ně také objevování krás jižních Čech. Naplánovaný je výlet parníkem po Vltavě z Budějovic na Hlubokou nebo prohlídka Českého Krumlova.

Konference EcoFiL 2014 je podpořena v rámci projektu CEKOPOT(CZ.1.07/2.3.00/20.0204) z Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství a tělovýchovy ČR.  

Podrobnosti o konferenci jsou na webových stránkách http://www.ecofil2014.wz.cz/

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×