HR Excellence in Science
Datum: 02.06.2015

V jižních Čechách vznikla dvě pracoviště transferu technologií

České Budějovice, 20. května 2015 – Dne 30. 4. 2015 byla na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU) a Biologickém centru AV ČR (BC) ukončena realizace projektu Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum
a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celková výše dotace činila více než 56, 4 milionu korun.

Hlavním cílem projektu realizovaného od 1. května 2012 bylo založení a rozvoj dvou nezávislých pracovišť transferu technologií – Kanceláře transferu technologií JU a Kanceláře transferu technologií BC.

V rámci realizace projektu se podařilo nastavit funkční procesy managementu znalostí, které jsou nyní součástí vnitřních předpisů, a posílit aktivity související s komercializací výsledků výzkumu a vývoje. Hlavní cíl byl uskutečněn skrze dílčí cíle projektu – ustanovení a zprovoznění obou pracovišť, jejich pilotní provoz a dále pak podporu vybraného počtu výsledků výzkumu s potenciálem uplatnění na trhu.

Kancelář transferu technologií JU začala navazovat kontakty se zástupci komerční sféry. Jedná se především o subjekty se specializací na plastikářský, chemický, potravinářský, zemědělský, strojní a rybářský průmysl. Nabídka služeb pro zástupce aplikační sféry bude nově rozšířena o služby v oblasti transferu technologií. Především se jedná o konzultace a možná licenční jednání, zprostředkování kontaktů na zástupce výzkumných týmů a realizace specializovaných networkingových akcí.

Kancelář transferu technologií BC spolupracuje při zprostředkování styku původců vynálezů s podnikateli, kteří buď podnikají v oboru, ve kterém se může daný vynález uplatnit, nebo jsou schopni poskytnout kapitál či specifické odborné služby pro ověření vynálezu, respektive jeho komercializaci.

Kontakt:

RNDr. Růžena Štemberková, vedoucí Kanceláře transferu technologií JU, Tel.: +420 702 027 182, e-mail: rstemberkova@jcu.cz

Mgr. Michal Schmoranz, vedoucí Úseku transferu technologií, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Tel: +420 777 468 683, e-mail: michal.schmoranz@bc.cas.cz

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×