HR Excellence in Science
Datum: 17.08.2017

Mini-sympózium: Kovy, rostliny a lidé (KOROLID)

Mini-sympózium (17.-19.8.2017) pro účastníky a potenciální další partnery projektu KOROLID - Kovy, rostliny a lidé.

Registrace a příspěvky ve formě posterů jsou stále možné do 6.8.2017 na e-mailu Hendrik.Kuepper@umbr.cas.cz.

Program mini-sympózia [PDF, anglicky].

Projekt KOROLID se zabývá výzkumem metabolismus kovů, tedy jakým způsobem rostliny přijímají kovy, jak je přepravují, ukládají, využívají a jak se vypořádávají s jejich nedostatkem a toxicitou. Z hlediska praktického využití jejich výsledky v budoucnu přispějí k efektivnějšímu odhadování ekologických rizik, zdokonalení v zemědělství (lépe cílené hnojení a šlechtění plodin) a v neposlední řadě i fytoremediaci, tj. využití rostlin pro akumulaci toxických kovů a následně jejich odstranění ze znečištěných půd a vodních zdrojů. Znalost těchto biochemických a biofyzikálních mechanismů v rostlinách také napomůže porozumět jejich funkcím v jiných organismech, včetně člověka.

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×