HR Excellence in Science
Datum: 18.10.2017

Seminář Publikování vs. Patentování

Transfer technologií BC pořádá ve spolupráci s PatentCentrum Sedlák, RKO-ERA a Masarykovou univerzitou, seminář na téma Jak publikovat a zároveň zajistit průmyslově právní ochranu Vašeho výsledku výzkumu. Seminář se koná dne 18. října 2017 v zasedací místnosti ÚMBR od 9:30 do 12:30 hodin.

Kdy publikovat? Kdy patentovat? Jak se nepřipravit o možnost patentování?  Nejen na tyto otázky najdete odpovědi na našem semináři.

- v úvodu semináře Vás seznámíme s právy a povinnostmi původce a zaměstnavatele.

- v části věnované autorskému právu - komplexní a stále se rozvíjející problematice ochrany produktů vědy a výzkumu - se zaměříme na aktuální třecí plochy těchto dvou oblastí. Soustředíme se zejména na samotný obsah ochrany autorského práva s důrazem na úpravu práv ve vztahu k vydavateli, zveřejňování v režimu open access nebo alternativními metodami, specifika obranného publikování nebo "vědeckého zveřejňování".

- závěrečná část semináře se bude věnovat publikaci jako povinné součásti patentového systému i jako překážce udělení patentu (a naopak), časové ose publikací a jejich důsledků při ochraně průmyslových práv a při komercializaci, utajovaným vynálezům a odloženému zveřejnění.

Po skončení semináře se bude od 13:30 do 15:30 hod. konat navazující workshop s Ing. Sedlákem, na kterém bude možné individuálně konzultovat konkrétní případy.

 

LEKTOŘI

Ing. Petr Maršík -    Oddělení transferu technologií BC

Mgr. Jan Zibner -    Masarykova univerzita v Brně

Ing. Jiří Sedlák -    PatentCentrum Sedlák & Partners s. r. o.

 

INFORMACE O REGISTRACI

Registrace na akci je možná do 16. 10. 2017 na www.rko-era.cz

Nebo kontaktujte přímo OTT BC, Monika Velíšková, email: monika.veliskova@bc.cas.cz, tel. 387 775 059.

Seminář je finančně podpořen z programu Strategie AV21, Rozmanitost života a zdraví ekosystémů.

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×