HR Excellence in Science
Datum: 16.07.2018

Co kontroluje ukládání uhlíku v půdě?

Půda patří k největším a nejdůležitějším zásobárnám uhlíku na Zemi. Pokud budeme znát řídící faktory ovlivňující zadržování uhlíku v půdě, můžeme půdu udržitelně využívat a ovlivňovat tak, aby nejen nedocházelo k úbytku uloženého uhlíku, ale aby se v půdě další ukládal. Taková strategie vede nejen ke snížení koncentrace CO2 v atmosféře, ale také ke zvýšení úrodnosti půdy.

Gerrit Angst z Ústavu půdní biologie a Výzkumné Infrastruktury SoWa Biologického Centra AV ČR a jeho němečtí kolegové z Technické univerzity v Mnichově, Georg-August-Universität Göttingen a Univerzity v Kolíně nad Rýnem řešili tuto komplexní otázku v nedávné publikaci. Pomocí geologického gradientu autoři hodnotili nejen vlivy tzv. živé složky půdy, ale také vliv mateční horniny (tedy materiálu, z kterého se půdy vyvíjejí).

Výsledky ukazují, že klíčovými parametry ovlivňujícími ukládání uhlíku v různých hloubkách půdy jsou  kořeny a z nich odvozený materiál, mikrobiální zbytky a množství jílu v půdě. Je zajímavé, že vliv těchto faktorů na ukládání uhlíku kolísá v závislosti na druhu mateční horniny. Tyto faktory je tak třeba brát v potaz nejen v kontextu současných půd, ale také ve světle geologického materiálu, z něhož se vyvíjely. Tato práce napomáhá objasnit, jak se uhlík v půdě ukládá a představuje tak další krok vpřed při predikci ukládání uhlíku v kontextu měnícího se klimatu.

 

Více v publikaci:

Gerrit Angst, Johanna Messinger, Maria Greiner, Werner Häusler, Dietrich Hertel, Kristina Kirfel, Ingrid Kögel-Knabner, Christoph Leuschner, Janet Rethemeyer, Carsten W. Mueller. Soil organic carbon stocks in topsoil and subsoil controlled by parent material, carbon input in the rhizosphere, and microbial-derived compounds. Soil Biology and Biochemistry 122, July 2018, Pages 19-30 (IF = 4.926) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038071718301093

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×