HR Excellence in Science
Datum: 11.09.2019

Laboratoř elektronové mikroskopie

Laboratoř elektronové mikroskopie (LEM) je otevřeným servisním pracovištěm pro elektronovou mikroskopii zaměřené na vizualizaci širokého spektra biologických vzorků při vysokém zvětšení.

V současnosti je LEM vybavena dvěma transmisními elektronovými mikroskopy, které nabízejí možnost provádět jak rutinní, tak vysoce-rozlišovací transmisní elektronovou mikroskopii, elektronovou tomografii a kryo-elektronovou mikroskopii,  a dvěma rastrovacími elektronovými mikroskopy, které umožňují pozorovat preparát za pokojové nebo kryo teploty a vytvořit jeho 3D rekonstrukci pomocí metody SBF. LEM má také k dispozici všechny přístroje potřebné k přípravě biologických objektů včetně zařízení pro vysokotlaké zmražování, automatizovaný přístroj pro plunge freezing, kryo-substituční jednotky, ultramikrotomy pro přípravu ultratenkých řezů za pokojové a kryo teploty, atd.

Tým LEM úzce spolupracuje s uživateli při plánování, optimalizaci a implementaci experimentů a pomáhá jim získat snímky, které umožní vědcům studovat jejich vzorky na subcelulární úrovni. Členové LEM mají dlouholeté zkušenosti s přípravou, zobrazováním  a interpretací snímků široké škály biologických objektů. Používají tradiční i nové techniky přípravy pro optimální zachování ultrastruktury a morfologie vzorků a lokalizaci hledaných molekul.

Od roku 2019 je LEM součástí výzkumné infrastruktury Czech-Bioimaging (https://www.czech-bioimaging.cz/), která poskytuje otevřený přístup k široké škále zobrazovacích technik a expertíz nejen českým, ale i zahraniční vědeckým pracovníkům.  

Více informací na http://lem.paru.cas.cz/

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×