HR Excellence in Science
Datum: 27.10.2020

Pozorujeme vodní hmyz

Vodní hmyz představuje často přehlíženou skupinu, avšak výrazně přispívá k ekologické rovnováze vodního prostředí. Hmyz spotřebovává rostlinný materiál nebo loví jiné vodní živočichy, přičemž sám je například významnou složkou potravy ryb, obojživelníků a ptáků. Výskyt vodního hmyzu úzce souvisí s kvalitou vody i prostředí kolem ní.

Víte, jak se dá poznat zdravé životní prostředí pouhým okem? Pojďte se s námi podívat na vodní tůně, potůčky, řeky či rybníky. O jejich ekologickém stavu i kvalitě vody leccos napoví ti skoro nejmenší - vodní hmyz.

Pokud u vody poletuje několik druhů vážek, pod hladinou pozorujete potápníky, larvy jepic a chrostíků, půjde o lokalitu v dobrém ekologickém stavu. Když ale naopak jedinou známkou hmyzího života bude pár bruslařek na hladině, můžete čekat nějaký problém. Takových problémů se bohužel vyskytuje celá řada; od vypouštění škodlivých látek přes narovnávání potoků a řek až po přehnojování rybníků a chování nepřiměřeného množství ryb. Vodní hmyz rovněž čelí hrozbám souvisejícím s klimatickými změnami, jako je  výraznější vysychání drobných tekoucích i stojatých vod.

I VY MŮŽETE NĚCO UDĚLAT

Sledujte pozorně přírodu ve svém okolí. Všímejte si změn. Můžete nám pomoci i s mapováním ohrožených druhů. Pokud najdete  vzácný druh hmyzu, vyfoťte ho a pošlete ho i s místem nálezu na e-mail: ziva.veda@bc.cas.cz

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×