HR Excellence in Science
Datum: 17.06.2013

Výzkum reprodukční biologie okouna říčního

Výzkum reprodukční biologie okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v nádržích a nově vytvořených jezerech

Pozorováním z lodi a pomocí SCUBA potápěčů bylo studováno rozmístění jikerných pásů okouna a faktory, které toto rozmístění ovlivňují, v jezeře Chabařovice (roky 2007-2010 a 2012) a v údolní nádrži Římov (2007 a 2011). Celkem bylo během třecí periody okouna uskutečněno 206 ponorů, každý v délce cca 60 minut. V případě jezera Chabařovice byly jako faktory ovlivňující hloubkovou distribuci jikerných pásů okouna identifikovány vlny, teplota, doba trvání světelné periody dne a pohlcování světla při průchodu vodním sloupcem (Obr. 1). Jako faktory ovlivňující výběr třecích lokalit byly identifikovány vítr vyvolávající proudění vody, interní séše a teplotní nestabilita vodního sloupce. V případě nádrže Římov byly jako faktory ovlivňující hloubkovou distribuci jikerných pásů okouna identifikovány přítomnost vhodných třecích substrátů a pohlcování světla při průchodu vodním sloupcem (Obr. 1). Jako faktor ovlivňující výběr třecích lokalit byla identifikována přítomnost litorální vegetace, zejména v chráněných zátokách.


Výstupy

  • Čech, M., Peterka, J., Říha, M., Vejřík, L., Jůza, T., Kratochvíl, M., Draštík, V., Muška, M., Znachor, P., Kubečka, J. (2012). Extremely shallow spawning of perch (Perca fluviatilis L.): the roles of sheltered bays, dense semi-terrestrial vegetation and low visibility in deeper water. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 406/9: 1-12.
  • Čech, M., Vejřík, L., Peterka, J., Říha, M., Muška, M., Jůza, T., Draštík, V., Kratochvíl, M., Kubečka, J. (2012). The use of artificial spawning substrate in order to understand the factors influencing the spawning site selection, depth of egg strands deposition and hatching time of perch (Perca fluviatilis L.). Journal of Limnology 71/1: 170-179.
  • Čech, M., Peterka, J., Říha, M., Muška, M., Hejzlar, J., Kubečka, J. (2011). Location and timing of the deposition of egg strands by perch (Perca fluviatilis L.): the roles of lake hydrology, spawning substrate and female size. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 403/8: 1-12.
  • Čech M., Peterka J., Říha M., Draštík V., Kratochvíl M., Kubečka J. (2010). Deep spawning of perch (Perca fluviatilis L.) in the newly created Chabařovice Lake, Czech Republic. Hydrobiologia 649: 375-378.
  • Čech, M., Peterka, J., Říha, M., Jůza, T., Kubečka, J., (2009). Distribution of egg strands of perch (Perca fluviatilis L.) with respect to depth and spawning substrate. Hydrobiologia 630, 105-114.

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×