HR Excellence in Science
Datum: 17.06.2013

Řízení a posílení populací sladkovodních sportovních ryb

Řízení a posílení populací sladkovodních sportovních ryb – Produkce potravního druhu Dorosoma petenense v tropických nádržích (HBÚ)

Popis výsledků: V rámci pětiletého projektu Mississippské státní univerzity (žadatelé: J.W. Neal, R. Kroger, C.G. Lilyestrom, poskytovatel podpory: Puerto Rico department of Natural and Environmental Resource) získala naše skupina FishEcU z Hydrobiologického ústavu BC AV ČR, v.v.i., tříletý kontrakt, který probíhal v letech 2009 až 2011. Cílem kontraktu bylo popsání populací potravních rybek dorozom (Dorosoma petenense) v nádržích Portorika. Dorozomy jsou drobné a krátkověké ryby z čeledi sleďovitých, které se živí planktonem. Tyto rybky představují na Portoriku prakticky jedinou potravu pro dravého okounka pstruhového (Micropterus salmoides), který patří mezi nejvyhledávanější sportovní ryby jak v USA, tak na Portoriku. Bylo dokázáno, že navzdory vysokým očekáváním nedosahují okounci v portorických nádržích trofejních velikostí. Možným vysvětlením je právě nedostatek potravy, tj. nízká početnost dorozom. V rámci kontraktu jsme nejprve ověřovali, která z metodik lovu (tenatní sítě či vlečný tral) je pro dorozomu nejvhodnější. Zjistili jsme, že odhady početností i biomas tohoto druhu se v podmínkách tropických nádrží Portorika nejlépe odvozují z úlovků vlečným tralem. Ukázalo se, že početnost dorozom se v rámci roku velmi mění, a to díky velkému množství čerstvě vylíhlých dorozom, které byly v úlovcích nejpočetnější v zimních a jarních měsících. Dále jsme se zaměřili na prostorové rozmístění dorozom v rámci nádrží, které je spolu s vhodným lovným prostředkem důležité jak pro odhady početnosti, tak pro poznání ekologie druhu. Dorozomy upřednostňovaly horní vrstvy vodního sloupce do hloubky 3 m a při srovnání s příbřežními stanovišti se zdržovaly zejména ve volné vodě nádrží. Početnost tohoto druhu byla významně vyšší ve více úživných nádržích.


Výstupy

  • Prchalová, M., Neal, J. W., Munoz-Hincapié M., Jůza, T., Říha, M., Kubečka, J., 2012. Comparison of gillnets versus fixed-frame trawl for sampling threadfin shad in tropical reservoirs. Transactions of the American Fisheries Society 141, 1151-1160. doi: 10.1080/00028487.2012.675922.
  • Neal, J.W., Prchalová, M., 2012. Spatiotemporal distributions of threadfin shad in tropical reservoirs. North American Journal of Fisheries Management 32, 929-940. doi:10.1080/02755947.2012.700903.
 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×