HR Excellence in Science
Datum: 18.06.2013

Mikrobiální diverzita určuje napadení půdy bakteriálním patogenem

Elsas van, J.D., Chiurazzi, M., aMallon, C.A., Elhottová, D., Krištůfek, V., aSalles, J.F.
Department of Microbial Ecology, Center for Evolutionary and Ecological Studies, University of Groningen, 9700 CC, Groningen, The Netherlands
Biology Center, Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i. - Institute of Soil Biology, CZ-370 05 České Budějovice, Czech Republic,

Velká čest pro autory publikace „Microbial diversity determines the invasion of soil by a bacterial pathogen“.

Publikace byla vybrána a zařazena mezi horní 2% nejvýznamnějších publikovaných článků, zařazených v knihovně Faculty of 1000 (F1000), v oblasti biologie a medicíny. Hodnocení provedli členové F1000 (http://f1000.com/14054964). Tato služba je široce používána k vyhledávání a zviditelnění významných, nových vědeckých článků.

Na snímcích jsou rozmanité půdní bakteriální kolonie rostoucí na neselektivním agarovém médiu. Počet mikrobiálních, zejména bakteriálních, druhů v jediném gramu půdy je obrovský a vysoká půdní bakteriální diverzita má pozitivní vliv na snížení šíření patogenů. Jan Dirk van Elsas a kolektiv prokázali, že půdní mikrobiální diverzita je jeden z klíčových faktorů, která určuje v jakém rozsahu se introdukovaný bakteriální druh může stát součástí mikrobiálního společenstva. Schopnost introdukovaného bakteriálního druhu (nepatogenní Escherichia coli O157: H7, kmen Tn5 luxCDAEB) začlenit se do mikrobního společenstva byla sledována po jeho vnesení do různě konstruovaných bakteriálních půdních společenstvech.

Více článek Elsas van et al., P. Natl. Acad. Sci. USA 109 (4), 2012, 1159-1164, doi: 10.1073/pnas.1109326109.
Práce byla z české strany podpořena projekty MŠMT ČR LC06066 (2006-2011) a ÚPB AV ČR AVOZ 60660521.
Autor obrázků: Bc. Jan Němec (BC AV ČR, v. v. i. - Ústav půdní biologie, České Budějovice).
IF 9.771,www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1109326109

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×