HR Excellence in Science
Datum: 18.06.2013

Chromerida syntetizují tetrapyroly metabolickou dráhou homologní k dráze u parazitů kmene Apicomplexa.

Fotoautotrofní organismy jsou známé schopností syntetizoval δ-aminolevulinát (ALA), první prekurzor dráhy pro syntézu tetrapyrolů (například hem a chlorofyl), plastidově lokalizovanou C5 dráhou z glutamátu. Celá syntéza tetrapyrolů je pak u fototrofů (například rostliny) lokalizována v plastidu, kde jsou také produkty dráhy nejvíce žádané. Na druhou stranu, heterotrofní eukaryota, jako jsou třeba houby nebo živočichové, syntetizují stejný prekurzor pomocí C4 dráhy z glycinu a succinyl-CoA v mitochondrii; další 4 kroky jsou pak lokalizovány v cytoplazmě, zatímco konec dráhy je opět umístěn v mitochondrii. Parazité kmene Apicomplexa (například původce malárie Plasmodium falciparum) pak obsahují kombinaci těchto drah: ALA syntetizují v mitochondrii jako primární eukaryotičtí heterotrofové (kteří neobsahují plastid), nicméně následující 4 kroky jsou lokalizovány v reliktním nefotosyntetickém plastidu (apikoplastu) a cytoplasmě, a dráha končí opět v mitochondrii. Cílem naší studie bylo zjistit, jakým způsobem syntetizuje tetrapyroly Chromera velia, nejbližší fototrofní příbuzný parazitů kmene Apicomplexa. Zjistili jsme, že i když je C. velia plně funkční fotoautotrof, obsahuje tetrapyrolovou dráhu homologní k té z parazitických apikomplex. První krok (ALA syntéza) probíhá C4 dráhou v mitochondrii, zbytek dráhy je pak lokalizován v plastidu. Chromera je tak jediným známým fototrofním organismem na Zemi, který syntetizuje chlorofyl z glycinu a succinyl-CoA. Zároveň jsme získali vhled do evoluce parazitických výtrusovců z fotosyntetizujícího předka, s velmi důležitou úlohou syntézy tetrapyrolů v tomto komplexním evolučním procesu.

  • Kořený L, Sobotka R, Janouškovec J, Keeling PJ, Oborník M (2011) Tetrapyrrole Synthesis of Photosynthetic Chromerids is Likely Homologous to the Unusual Pathway of Apicomplexan Parasites. Plant Cell doi:10.1105/tpc.111.089102

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×