HR Excellence in Science
Datum: 18.06.2013

Publikace v prestižním časopise Blood

V lednu tohoto roku vyšla doktorandovi Parazitologického ústav BC AV ČR RNDr. Jindřichu Chmelařovi publikace v prestižním časopise Blood (IF= 10,5)

Publikace se zabývá vlivem inhibitorů serinových proteáz (serpinů) z klíštěcích slin na hemostatické a imunitní mechanismy hostitele. Jeden z klíštěcích serpinů označený jako IRS-2 výrazně inhiboval neutrofilový katepsin G a chymázu produkovanou žírnými buňkami. Díky těmto biochemickým aktivitám zabraňoval IRS-2 agregaci krevních destiček indukované katepsinem G a potlačoval zánět vyvolaný karageenanem díky blokádě přílivu neutrofilů do zánětlivého ložiska. Poprvé byla u klíštěcího proteinu ukázána duální funkce – interference se zánětem a hojením rány. Striktní specifita a biologické aktivity IRS-2 kombinované se znalostí jeho struktury mohou být základem jeho budoucích farmakologických aplikací.

Chmelař J., Oliveira C.J., Řezáčová P., Francischetti I.M., Kovářová Z., Pejler G., Kopáček P., Ribeiro J.M., Mareš M., Kopecký J., Kotsyfakis M. 2011: A tick salivary protein targets cathepsin G and chymase and inhibits host inflammation and platelet aggregation. Blood 117:736-744. DOI: 10.1182/blood-2010-06-293241

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×