HR Excellence in Science
Datum: 18.06.2013

Populační genetika motýlů odhaluje novou úroveň tropické biodiverzity

Mezinárodní tým tropických ekologů, včetně Vojtěcha Novotného z Biologického centra AV ČR a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ukázal, že za obrovským počtem druhů tropického hmyzu se skrývá další, pouhým okem neviditelná, rozmanitost genetická, a to i mezi různými populacemi téhož druhu.

Studiem rychle se měnícího genu cytochromoxidázy I u tropických motýlů žijících na 75 000 km2 deštného lesa na Papui-Nové Guineji (tedy na ploše velikosti České republiky) se ukázalo, že populace jenom asi čtvrtiny druhů jsou geneticky uniformní v celé studované oblasti, neboť jednotliví motýli se v nich dostatečně často přesunují z místa na místo i mezi různými živnými rostlinami. Asi 15% druhů je naopak usedlých, takže jejich populace z jednotlivých pralesních oblastí se geneticky odlišují, zatímco u dalších 20% druhů se jednotlivé populace liší nikoli mezi zeměpisnými lokalitami, ale podle toho, na jakém druhu rostliny se živí. A konečně populace 20% druhů vykazují rozdíly jak podle lokality, tak i živné rostliny, zatímco zbývající asi pětina druhů vyžaduje pro konečné zařazení další výzkum.

 

Tyto výsledky poukazují k mechanismům vzniku nových druhů, jenž se může odehrávat postupným rozrůzňováním populací nejen mezi zeměpisnými oblastmi, ale i živnými rostlinami. Jednotlivé druhy motýlů se ovšem velmi liší rychlostí s jakou tato diferenciace mezi populacemi probíhá. Analogická studie na lidských populacích by například zkoumala, zda se od sebe geneticky liší nejen Češi a Moravané, ale také třeba konzumenti piva a vína. To, na rozdíl od poměrů u novoguinejských motýlů, zatím známo není.

Studie byla publikována tento měsíc v Proceedings of the National Academy of Sciences.

Citace:

Craft, K. J., Pauls, S. U., Darrow, K., Miller, S. E., Hebert, P. N. D., Helgen, L., Novotny, V., and Weiblen, G. D. (2010) Population genetic differentiation of New Guinea lowland rainforest Lepidoptera. PNAS 107, 5041-5046.

PNAS on-line publication

Celý článek k dispozici na: zde

Viz také článek v Regionálních novinách.

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×