HR Excellence in Science
Datum: 13.12.2017

Hydroakustické sledování produkce metanu z údolních nádrží.

Pracovníci Hydrobiologického ústavu a výzkumné infrastruktury SoWa se zabývají studiem uvolňování skleníkových plynů, především metanu, z přehradních nádrží.

Ebulice plynů (či vybublávání) představuje jednu z hlavních cest uvolňování skleníkových plynů ze sedimentů jezer a nádrží do atmosféry. Především metanová ebulice jako rychlý přenos oproti difuzním procesům vzbuzuje v posledních letech mezinárodní zájem týkající se jejího příspěvku ke globálnímu oteplování.  V rámci našeho výzkumu jsme nejmodernější akustickou technikou odkryli značně proměnlivou časoprostorovou dynamiku plynných vývěrů a to ve vodárenské nádrži Římov. Naše výsledky ukazují, že prostorově je ebulice určována hlavně vzdáleností od hlavního přítoku jakožto od zdroje organického materiálu pro následnou tvorbu metanu v sedimentech. V časovém měřítku se nejvýznamnější období pro ebulici ukázal být podzim, kde ebuliční toky dosahovaly sedmkrát vyšších hodnot oproti zbytku roku. K tomuto zvýšení podstatně přispělo rozšíření aktivních ploch do hlubších částí nádrže sledující roční termální maximum sedimentů.

 

Na obrázku jsou vidět ryby a metanové bubliny.

Publikace:

Tušer M., Picek T., Sajdlová Z., Jůza T., Muška M., Frouzová J. 2017. Seasonal and spatial dynamics of gas ebullition in a temperate water-storage reservoir. Water Resources Research 53: 8266–8276. [IF2016=4,397]

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×