HR Excellence in Science

Výzkum

Biologické centrum s více než šesti sty zaměstnanci je jedním z největších evropských pracovišť ekologicky zaměřeného výzkumu. Vědečtí pracovníci Biologického centra se soustředí na biologické a biologicko-ekologické obory, zejména entomologii, hydrobiologii, molekulární biologii rostlin, parazitologii a půdní biologii. Hlavním cílem je získávat, zpracovávat a rozšiřovat poznatky o volně žijících i parazitických organismech, jejich vzájemných vztazích i jejich vlivu na ekosystémy a další organismy včetně člověka, a to na úrovni molekul, buněk, organismů i ekosystémů. Získané poznatky přispívají k lepšímu pochopení biologických jevů v přírodě a mají dopad na zemědělství, lesnictví, rybářství, lidské zdraví, veterinární medicínu a další oblasti života.

Vysoké úrovni výzkumu napomáhá široká spolupráce s předními zahraničními pracovišti a uvolňování pracovníků na dlouhodobé stáže v cizině.

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×