HR Excellence in Science
Datum: 26.06.2014

Vědecké zaměření Ústavu půdní biologie

Ústav provádí výzkum ve všech významných oborech půdní biologie a ekologie, od molekulární úrovně až po úroveň ekosystémů, a řeší základní otázky spojené s tvorbou, úrodností a regenerací půd.

Ústav provádí výzkum ve všech významných oborech půdní biologie a ekologie, od molekulární úrovně až po úroveň ekosystémů, a řeší základní otázky spojené s tvorbou, úrodností a regenerací půd. Současný výzkum je směrován do následujících oblastí:

  • struktura a dynamika společenstev půdních organismů v přirozených a antropogenně vlivněných ekosystémech, včetně jejich dlouhodobých změn, ekofyziologie a adaptace klíčových druhůvztahy mezi půdními živočichy a mikroorganismy, jejich interakce s abiotickými strukturami a procesy v půdě,
  • funkční diversita půdních organismů a její význam pro ekosystémové procesy,
  • koloběh biogenních prvků v půdě, zejména procesy přeměn C a N; tvorba a transformace humusu,
  • složení půdního vzduchu, produkce plynných metabolitů v půdě a jejich emise do atmosféry.

Mnohé výstupy jsou nebo budou využitelné v zemědělství, lesnictví, rekultivační praxi a ochraně přírody.

Ústav spravuje sbírku mikroskopických hub a sbírku půdních řas a sinic. Sbírkové kultury jsou využívány nejen v základním výzkumu, ale také pro výuku na VŠ a v aplikovaném farmaceutickém a zemědělském výzkumu.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×