HR Excellence in Science

prof. RNDr. Karel Petrzik, CSc.

Position Research Scientist
Plant virology
Institute of Plant Molecular Biology

Contact details +420 387 775 520; +420 387 775 549
petrzik@umbr.cas.cz
201, 209

Total found: 110 records
Kmoch M., Vacek J., Loubová V., Petrzik K., Brázdová S., Ševčík R. (2024) Potential of Limestonevirus Bacteriophages for Ecological Control of Dickeya solani Causing Bacterial Potato Blackleg Agriculture 14(3): 497.
DOI: 10.3390/agriculture14030497
Petrzik K., Brázdová S. (2024) PATENT: Kmen bakteriofága Xe_NED111, přípravek na bázi tohoto kmene bakteriofága a jejich použití proti onemocnění bakteriální skvrnitosti rajčete a papriky Úřad průmyslového vlastnictví patent č. 309960: PV 2022-395.
Petrzik K., Brázdová S. (2024) PATENT: Kmen bakteriofága Xe_PB119, přípravek na bázi tohoto kmene bakteriofága a jejich použití proti onemocnění bakteriální skvrnitosti rajčete a papriky Úřad průmyslového vlastnictví patent č. 309961: PV 2022-397.
Neoralová M., Brázdová S., Eichmeier A., Petrzik K. (2023) Complete genome sequence of Xanthomonas phage M29, a new member of Foxunavirus isolated in the Czech Republic Virus Genes 59: 874–877.
DOI: 10.1007/s11262-023-02027-6
Petrzik K. (2023) Peptidoglycan Endopeptidase from Novel Adaiavirus Bacteriophage Lyses Pseudomonas aeruginosa Strains as Well as Arthrobacter globiformis and A. pascens Bacteria Microorganisms 11(8): 1888.
DOI: 10.3390/microorganisms11081888
Petrzik K., Brázdová S. (2023) Jojan: a novel virus that lyses Stenotrophomonas maltophilia from dog Virus Genes 59: 775-780.
DOI: 10.1007/s11262-023-02021-y
Petrzik K., Vacek J., Kmoch M., Binderová D., Brázdová S., Lenz O., Ševčík R. (2023) Field Use of Protective Bacteriophages against Pectinolytic Bacteria of Potato Microorganisms 11: 620.
DOI: 10.3390/microorganisms11030620
Beňo F., Horsáková I., Kmoch M., Petrzik K., Krátká G., Ševčík R. (2022) Bacteriophages as a Strategy to Protect Potato Tubers against Dickeya dianthicola and Pectobacterium carotovorum Soft Rot Microorganisms 10: 2369.
DOI: 10.3390/microorganisms10122369
Fuchs M., Hily J.M., Petrzik K., Sanfaçon H., Thompson J., van der V., Wetzel T., ICTV Report Consortium (2022) ICTV Virus Taxonomy Profile: Secoviridae 2022 Journal of General Virology 103: 001807.
DOI: 10.1099/jgv.0.001807
Petrzik K., Přibylová J., Špak J., Sarkisová T., Fránová J., Holub J., Skalík J., Koloniuk I. (2022) Mixed infection of blackcurrant with novel cytorhabdovirus and black currant-associated nucleorhabdovirus Viruses 14: 2456.
DOI: 10.3390/v14112456
Vacek J., Kmoch M., Petrzik K., Ševčík R., Beňo F., Klička V. (2022) Biologická ochrana brambor proti vybraným patogenním bakteriím. Možnosti využití fágů proti pektinolytickým bakteriím Certifikovaná metodika (osvědčení UKZUZ 242248/2022) 1-32.
Petrzik K. (2021) Phlegiviruses In: Encyclopedia of Virology (Elsevier, 4th edition, Chapter 243) ISBN: 9780128145159: 627-631.
Petrzik K., Brázdová S., Krawczyk K. (2021) Novel Viruses That Lyse Plant and Human Strains of Kosakonia cowanii Viruses 13 (8): 1418.
DOI: 10.3390/v13081418
Petrzik K., Kmoch M., Brázdová S., Ševčík R. (2021) Complete genome sequences of novel Berlinvirus and novel Certrevirus lytic for Pectobacterium sp. causing soft rot and black leg disease of Potato Virus Genes 57 (3): 302-305 .
DOI: 10.1007/s11262-021-01838-9
Petrzik K., Lukavský J., Koloniuk I. (2021) Novel virus on filamentous Arthronema africanum cyanobacterium Microbial Ecology 81: 454–459.
DOI: 10.1007/s00248-020-01599-2
Petrzik K., Vacek J., Brázdová S., Ševčík R., Koloniuk I. (2021) Diversity of limestone bacteriophages infecting Dickeya solani isolated in the Czech Republic Archives of Virology 166 (4): 1171-1175.
DOI: 10.1007/s00705-020-04926-7
Kmoch M., Binderová D., Kopačka V., Vacek J., Brázdová S., Petrzik K., Ševčík R. (2020) Metodika diagnostiky bakterií Pectobacterium atrosepticum a Dickeya solani pomocí real-time PCR. Certifikovaná metodika (osvědčení UKZUZ 217957/2020). Vydání první. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. 27 s. ISBN: 978-80-86940-90-8.


Documents to download:
Certified methodology (pdf)
Kmoch M., Petrzik K., Brázdová S., Kopačka V., Vacek J., Ševčík R. (2020) Využití bakteriofágů při ochraně bramboru proti bakteriím rodu Dickeya Úroda 68(12): 187-191.


Documents to download:
Úroda 12/20 - vědecká příloha časopisu (pdf)
Sanfaçon H., Dasgupta I., Fuchs M., Karasev A., Petrzik K., Thompson J., Tzanetakis I., van der V., Wetzel T., Yoshikawa N. (2020) Proposed revision of the family Secoviridae taxonomy to create three subgenera Satsumavirus, Stramovirus and Cholivirus in the genus Sadwavirus Archives of Virology 165: 527-533.
DOI: 10.1007/s00705-019-04468-7
Špak J., Přibylová J., Petrzik K., Koloniuk I., Kubelková D. (2020) Ribes-infecting viruses – how many and how harmful are they? Acta Horticulture 1277: 403-408.
DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1277.57

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Data box: r84nds8

 

+420 387 775 111 (switchboard)
+420 387 775 051 (secretariat)
+420 778 468 552 (for media)

Staff search

Biologické centrum Google mapa

Login to the intranet

To log into the intranet enter your login details

×