HR Excellence in Science

Ing. Alena Lukešová, CSc.

Position Research Scientist
Department of soil microbiology
Institute of Soil Biology and Biogeochemistry

Contact details +420 387 775 738; +420 607 514 970
luksa@upb.cas.cz
009

Total found: 46 records
Malavasi V., Klimešová M., Lukešová A., Škaloud P. (2022) Rindifilum ramosum gen. nov., sp. nov., a new freshwater genus within the Ulvales (Ulvophyceae, Chlorophyta) Cryptogamie, Algologie 43: 125-133.
DOI: 10.5252/cryptogamie-algologie2022v43a8
Amaral R., Fawley K.P., Němcová Y., Ševčíková T., Lukešová A., Fawley M.W., Santos L., Eliáš M. (2020) Toward modern classification of eustigmatophytes, including the description of Neomonodaceae fam. nov. and three new genera Journal of Phycology 56: 630-648.
DOI: 10.1111/jpy.12980
Šimek M., Baldrian P., Elhottová D., Lukešová A. (2020) Živá půda 3. Fototrofní mikroorganismy a houby Živa 68 (3): 137-142.
Šimek M., Bartuška M., Devetter M., Elhottová D., Frouz J., Hauerová R., Krištůfek V., Lukešová A., Pîcek T., Tajovský K., Urbanová Z. (2020) Bez půdy to nepůjde. Průvodce (nejen) výstavou velkoformátových informačních panelů. České Budějovice, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie, 60 s. ISBN 978-80-86668-59-8
Samolov E., Mikhailyuk T., Lukešová A., Glaser K., Büdel B., Karsten U. (2019) Usual alga from unusual habitats: Biodiversity of Klebsormidium (Klebsormidiophyceae, Streptophyta) from the phylogenetic superclade G isolated from biological soil crusts Molecular Phylogenetics and Evolution 133: 236-255.
DOI: 10.1016/j.ympev.2018.12.018
Šimek M., Borůvka L., Baldrian P., Bryndová M., Devetter M., Drábek O., Elhottová D., Háněl L., Houška J., Hynšt J., Chroňáková A., Jílková V., Konvalina P., Kopecký J., Kopecký M., Koubová A., Kováč Ľ., Kyselková M., Lukešová A., Macková J., Malý S., Marečková M., Moudrý J., Pavlů L., Penížek V., Pižl V., Semančíková E., Schlaghamerský J., Starý J., Šimek P., Šustr V., Tajovský K., Tejnecký V., Tkadlec E., Tuf I., Tůma J., Uhlík O., Vosátka M., Zádorová T. (2019) Živá půda: biologie, ekologie, využívání a degradace půdy. Praha: Academia, 789 s.
Darienko T., Lukešová A., Pröschold T. (2018) The polyphasic approach revealed new species of Chloroidium (Trebouxiophyceae, Chlorophyta) Phytotaxa 372: 51–66.
DOI: 10.11646/phytotaxa.372.1.4
Kust A., Urajová P., Hrouzek P., Vu D. L., Čapková K., Štenclová L., Řeháková K., Kozlíková E., Lepšová-Skácelová O., Lukešová A., Mareš J. (2018) A new microcystin producing Nostoc strain discovered in broad toxicological screening of non-planktic Nostocaceae (cyanobacteria) Toxicon 150: 66-73.
DOI: 10.1016/j.toxicon.2018.05.007
Mikhailyuk T., Lukešová A., Glaser K., Holzinger A., Obwegeser S., Nyporko S., Friedl T., Karsten U. (2018) New Taxa of Streptophyte Algae (Streptophyta) from Terrestrial Habitats Revealed Using an Integrative Approach Protist 169: 406-431.
DOI: 10.1016/j.protis.2018.03.002
Vágnerová R., Lukešová A., Lukeš M., Rožnovská P., Holá M., Fulnečková J., Fajkus J., Angelis K.J. (2017) Evolutionarily distant streptophyta respond differently to genotoxic stress Genes 8: DOI: 10.3390/genes8110331
Fulnečková J., Ševčíková T., Lukešová A., Sýkorová E. (2016) Transitions between the Arabidopsis-type and the human-type telomere sequence in green algae (clade Caudivolvoxa, Chlamydomonadales) Chromosoma 125: 437-451.
DOI: 10.1007/s00412-015-0557-2
Bohunická M., Pietrasiak N., Johansen J., Gómez E., Hauer T., Gaysina L., Lukešová A. (2015) Roholtiella, gen nov (Nostocales, Cyanobacteria)—A tapering and branching cyanobacteria of the family Nostocaceae Phytotaxa 197: 84-103.
DOI: 10.11646/phytotaxa.197.2.2
Smrž J., Kováč Ĺ., Mikeš J., Šustr V., Lukešová A., Tajovský K., Nováková A., Režňáková P. (2015) Food sources of selected terrestrial cave arthropods Subterranean Biology 16: 37-46.
DOI: 10.3897/subtbiol.16.8609
Johansen J., Bohunická M., Lukešová A., Hrčková K., Vaccarino M., Chesarino N. (2014) Morphological and molecular characterization within 26 strains of the genus Cylindrospermum (Nostocaceae, Cyanobacteria), with descriptions of three new species Journal of Phycology 50: 187-202.
Řeháková K., Mareš J., Lukešová A., Zapomělová E., Bernardová K., Hroužek P. (2014) Nodularia (Cyanobacteria, Nostocaceae):a phylogenetically uniform genus with variable phenotypes. Phytotaxa 172: 235–246..
Řeháková K., Mareš J., Lukešová A., Zapomělová E., Bernardová K., Hrouzek P. (2014) Nodularia (Cyanobacteria, Nostocaceae): A phylogenetically uniform genus with variable phenotypes Phytotaxa 172: 235-246.
Škaloud P., Lukešová A., Malavasi V., Ryšánek D., Hrčková K., Rindi F. (2014) Molecular evidence for the polyphyletic origin of low pH adaptation in the genus Klebsormidium (Klebsormidiophyceae, Streptophyta) Plant Ecology and Evolution 147: 333-345.
Fulnečková J., Ševčíková T., Fajkus J., Lukešová A., Lukeš M., Vlček Č., Lang B., Kim E., Eliáš M., Sýkorová E. (2013) A broad phylogenetic survey unveils the diversity and evolution of telomeres in eukaryotes Genome Biology and Evolution 5: 468-483.
Hroužek P., Lukešová A., Mareš J., Ventura S. (2013) Description of the cyanobacterial genus Desmonostoc gen. nov. including D. muscorum comb. nov. as a distinct, phylogenetically coherent taxon related to the genus Nostoc Fottea 13: 201-213.
Ševčíková T., Bišová K., Fojtová M., Lukešová A., Hrčková K., Sýkorová E. (2013) Completion of cell division is associated with maximum telomerase activity in naturally synchronized cultures of the green alga Desmodesmus quadricauda FEBS Letters 587: 743-748.

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Data box: r84nds8

 

+420 387 775 111 (switchboard)
+420 387 775 051 (secretariat)
+420 778 468 552 (for media)

Staff search

Biologické centrum Google mapa

Login to the intranet

To log into the intranet enter your login details

×