HR Excellence in Science

doc. RNDr. Josef Vlasák, CSc.

Pracovní zařazení Vědecký pracovník
Rostlinná virologie
Ústav molekulární biologie rostlin

Kontaktní údaje +420 387 775 129
vlasak@umbr.cas.cz
308

Celkem nalezeno: 87 záznamů
Zhou M., Chen J.J., Vlasák J. (2021) Dentipellicula guyanensis sp. nov. (Hericiaceae, Basidiomycota) from French Guiana Phytotaxa 478 (2): 261–267.
DOI: 10.11646/phytotaxa.478.2.7
Zhou M., Dai Y., Vlasák J., Yuan Y. (2021) Molecular Phylogeny and Global Diversity of the Genus Haploporus (Polyporales, Basidiomycota) Journal of Fungi 7 (2): 96.
DOI: 10.3390/jof7020096
Spirin V., Volobuev S., Viner I., Miettinen O., Vlasák J., Schoutteten N., Motato-Vásquez V., Kotiranta H., Larsson K.H., Hernawati _ (2021) On Sistotremastrum and similar-looking taxa (Trechisporales, Basidiomycota) Mycological Progress 20: 453–476.
DOI: 10.1007/s11557-021-01682-z
Wang C.G., Vlasák J., Dai Y. (2021) Phylogeny and diversity of Bjerkandera (Polyporales, Basidiomycota), including four new species from South America and Asia MykoKeys 79: 149-172.
DOI: 10.3897/mycokeys.79.63908
Chen P., Du P., Vlasák J., Wu F., Dai Y. (2020) Global diversity and phylogeny of Fuscoporia (Hymenochaetales, Basidiomycota) Mycosphere 11 (1): 1477-1513.
DOI: 10.5943/mycosphere/11/1/10
Du P., Chen Q., Vlasák J. (2020) Fuscoporia ambigua sp. nov., a new species from America and China Phytotaxa 456 (2): 175-185.
DOI: 10.11646/phytotaxa.456.2.5
Vlasák J., Kout J., Chen Q., Dai Y. (2020) Fuscoporia caymanensis sp. nov. (Basidiomycota, Hymenochaetaceae), a new species from tropical America Phytotaxa 472 (2): 135–146.
DOI: 10.11646/phytotaxa.472.2.4
Chen Q., Wu F., Ji X.H., Ji X.H., Si J., Zhou L., Tian X., Vlasák J., Dai Y. (2019) Phylogeny of the genus Fuscoporia and taxonomic assessment of the F. contigua group Mycologia 111 (3): 423-444.
DOI: 10.1080/00275514.2019.1570749
Kout J., Vlasák J., Linder D.L., Banik M.T. (2019) Laetiporus lobatus (Basidiomycota, Polyporales), a new fungal species from Costa Rica Phytotaxa 408: 208-214.
DOI: 10.11646/phytotaxa.408.3.5
Runnel K., Spirin V., Miettinen O., Vlasák J., Dai Y. (2019) Morphological plasticity in brown-rot fungi: Antrodia is redefined to encompass both poroid and corticioid species Mycologia 111 (5): 871-883.
DOI: 10.1080/00275514.2019.1640532
Spirin V., Malysheva V., Miettinen O., Vlasák J., Alvarenga R.L.M., Gibertoni T.B., Ryvarden L., Larsson K.H. (2019) On Protomerulius and Heterochaetella (Auriculariales, Basidiomycota) Mycological Progress 18: 1079–1099.
DOI: 10.1007/s11557-019-01507-0
Wu F., Dai S.J., Vlasák J., Spirin V., Dai Y. (2019) Phylogeny and global diversity of Porodaedalea, a genus of gymnosperm pathogens in the Hymenochaetales Mycologia 111: 40-53.
DOI: 10.1080/00275514.2018.1526618
Zhou M., Wang L., May T.W., Vlasák J., Chen J.J., Dai Y. (2019) Phylogeny and diversity of Haploporus (Polyporaceae, Basidiomycota) MycoKeys 54: 77-98.
DOI: 10.3897/mycokeys.54.34362
Dollinger N., Vlasák J. (2018) New polypore records from Florida, USA Synopis Fungorum 37: 44-55.
Ji X.H., Vlasák J., Tian X., Dai Y. (2018) Three new species of Fomitiporella (Hymenochaetales, Basidiomycota) based on the evidence from morphology and DNA sequence data MycoKeys 30: 73-89.
DOI: 10.3897/mycokeys.30.23109
Miettinen O., Vlasák J., Rivoire B., Spirin V. (2018) Postia caesia complex (Polyporales, Basidiomycota) in temperate Northern Hemisphere Fungal Systematics and Evolution 1: 101-129.
DOI: 10.3114/fuse.2018.01.05
Vampola P., Kunca V., Vlasák J. (2018) Příspěvěk k poznání vzácné kornatcovité houby ostnatečku pralesního (Steccherinum gracile) Mykologické listy 140: 48-56.
Vlasák J., Vlasák J. jr., Harvey P.G., Leacock P.R., Spirin V. (2018) Pyrofomes juniperinus, comb. nova, the North American sibling of P. demidoffii (Polyporales, Basidiomycota) Annales Botanici Fennici 55: 1-6.
DOI: 10.5735/085.055.0101
Zhou L., Ji X.H., Vlasák J., Dai Y. (2018) Taxonomy and phylogeny of Pyrrhoderma: a redefinition, the segregation of Fulvoderma, gen. nov., and identifying four new species Mycologia 110 (5): 872-889.
DOI: 10.1080/00275514.2018.1474326
Zhou L., Wang X.W., Vlasák J., Ren G.J. (2018) Resolution of phylogenetic position of Nigrofomitaceae within Hymenochaetales (Basidiomycota) and Nigrofomes sinomelanoporus sp. nov. (Nigrofomitaceae) from China MycoKeys 29: 1-13.
DOI: 10.3897/mycokeys.29.21250

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×