HR Excellence in Science

Bc. Oldřiška Kadlecová

Hložková

Pracovní zařazení Technický pracovník - Laboratoř parazitární terapie
Veterinární a lékařská parazitologie
Parazitologický ústav

Kontaktní údaje +420 387 77 5420
hlozkova@paru.cas.cz
132

Ostatní

Medailonek

Oldřiška vystudovala bakalářský obor biomedicínské laboratorní techniky na Jihočeské Univerzitě (JU). Od prvního ročníku univerzity se věnovala vědeckému projektu pro účely své bakalářskou práci v Laboratoři parazitární terapie (BC AV ČR). Cílem projektu bylo zavedení a optimalizace kultury helminta, Hymenolepis diminuta, v laboratorních podmínkách pro následné testování jeho vlivu na střevní zánětlivá onemocnění. Během studia také obdržela grant od Studentské grantové agenty JU, který úspěšně obhájila. V současnosti je v Laboratoři parazitární terapie nadále zaměstnána jako technický pracovník.

Zaměstnání:
  • 12/2014 – dosud: technický pracovník, Laboratoř parazitární terapie, BC AV ČR
Vzdělání:
  • 9/2013 – 1/2018: bakalářské studium, biomedicínská laboratorní technika, Jihočeská univerzita
  • 2009 – 2013: středoškolské vzděláníVyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíčobor Veterinářství.

Pracovní zkušenosti:

  • 9/2013 – 1/2018: bakalářská práce, Laboratoř parazitární terapie (BC AV ČR) - "Zavedení helminta jako modelového organismu do kultury a charakterizace imunitní odpovědi hostitele"

Projekty:

  • 2015: řešitel projektu SGA s názvem „ Zavedení helminta jako modelového organismu do kultury a charakterizace imunitní odpovědi hostitele “.

Doplňkové vzdělání:

  • 2018 – Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle zákona č. 246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů

Celkem nalezeno: 5 záznamů
Brožová K., Jirků M., Lhotská Z., Květoňová D., Kadlecová O., Rune Stensvold C., Samaš P., Petrželková K. J., Jirků-Pomajbíková K. (2023) The Opportunistic Protist, Giardia intestinalis, Occurs in Gut-healthy Humans in a High-income Country Giardia intestinalis in gut-healthy humans Emerging Microbes and Infections 12: 2270077.
DOI: 10.1080/22221751.2023.2270077
Jirků M., Kašparová A., Lhotská Z., Oborník M., Brožová K., Petrželková K. J., Samaš P., Kadlecová O., Stensvold C., Jirků-Pomajbíková K. (2022) A cross-sectional study on the occurrence of the intestinal protist, Dientamoeba fragilis, in the gut-gealthy volunteers and their animals International Journal of Molecular Sciences 22: 15407.
DOI: 10.3390/ijms232315407
Billy V., Lhotská Z., Jirků M., Kadlecová O., Frgelecová L., Wegener Parfrey L., Jirků-Pomajbíková K. (2021) Blastocystis Colonization Alters the Gut Microbiome and, in Some Cases, Promotes Faster Recovery From Induced Colitis Frontiers in Microbiology 2: 641483.
DOI: 10.3389/fmicb.2021.641483
Jirků M., Lhotská Z., Frgelecová L., Kadlecová O., Petrželková K. J., Morien E., Jirků-Pomajbíková K. (2021) Helminth Interactions with Bacteria in the Host Gut Are Essential for Its Immunomodulatory Effect Microorganisms 9: 226.
DOI: 10.3390/microorganisms9020226
Lhotská Z., Jirků M., Hložková O., Brožová K., Jirsová D., Stensvold C., Kolísko M., Jirků-Pomajbíková K. (2020) A Study on the Prevalence and Subtype Diversity of the Intestinal Protist Blastocystis sp. in a Gut-Healthy Human Population in the Czech Republic Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 10: 544335.
DOI: 10.3389/fcimb.2020.544335

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×