HR Excellence in Science
Datum: 10.12.2015

Karel Šimek obdržel čestnou oborovou medaili G. J. Mendela

Ve středu 9. prosince obdržel prof. RNDr. Karel Šimek, CSc., čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách. Medaili mu udělil na slavnostním předání předseda Akademie věd prof. Jiří Drahoš.

Profesor Karel Šimek patří k nejvýznamnějším českým hydrobiologům. Zabývá se zejména vztahem mezi bakteriemi a jejich protozoálními predátory. V této oblasti mikrobiální ekologie sladkých vod patří dlouhodobě ke světové špičce. Svá bádáni, ať již se jedná o laboratorní kultivační modely, nebo o přirozené vodní ekosystémy, vždy důsledně zasazuje do kontextu širších souvislostí hydrobiologie. Nejmodernější molekulárně-biologické metody kombinuje s klasickými metodami mikrobiální ekologie, zejména fluorescenční mikroskopií. Díky tomuto ve světě vysoce ceněnému přístupu nalezla jeho bohatá publikační činnost (dle WOS více než 100 IF publikací) neobvykle vysokou citační odezvu (více než 3500 citací, H index 36 patří k nejvyšším mezi českými ekology).

V roce 1979 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity v Praze, kde v roce 1980 získal titul RNDr. a v roce 1986 titul CSc. Habilitoval se v roce 1997 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, v roce 2003 byl jmenován profesorem hydrobiologie na Karlově Univerzitě v Praze, v roce 2010 mu byl udělen titul doctor honoris causa na francouzské Univerzitě Blaise Pascala v Clermont Ferrand.

Od roku 1980 působí na hydrobiologickém pracovišti Akademie věd, které bylo od té doby organizační součástí několika různých ústavů (v letech 1991-2005 samostatným ústavem), a to od roku 1991 jako vedoucí oddělení. Úzce spolupracuje s celou řadou předních evropských pracovišť v oboru. Vedle toho stál u zrodu Jihočeské univerzity (1991), kde pomáhal vybudovat obor hydrobiologie a vychoval celou řadu úspěšných následovníků. Mikrobiální ekologii vody také přednáší na několika dalších univerzitách. Je členem oborových rad doktorského studia hydrobiologie, resp. ekologie na Jihočeské univerzitě a dalších univerzitách.

K udělení této medaile a rovněž k letošnímu životnímu jubileu - 60. narozeniám - prof. Karlu Šimkovi gratulujeme.

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×