HR Excellence in Science
Datum: 30.05.2019

První setkání Mezinárodní vědecké rady Biologického centra

Devět odborníků mnoha vědních oborů ze špičkových univerzit a vědeckých institucí z celé Evropy a dokonce i Kanady přijelo do Českých Budějovic na první zasedání Mezinárodní vědecké rady Biologického centra AV ČR (International Advisory Board). Členové rady se podrobně seznámili s fungováním naší instituce a vytvořili SWOT analýzu jako soubor doporučení a námětů pro efektivnější řízení a směřování pracoviště.

Mezinárodní vědecká rada (International Advisory Board) je paralelním poradním orgánem Biologického centra (BC), který doplňuje a posiluje fungování statutárních rad BC. Účelem a cílem tohoto poradního sboru je poskytovat nezávazné strategické poradenství pro vedení instituce. Neformální charakter této rady umožňuje větší flexibilitu ve struktuře a řízení, mezinárodní složení rady pak poskytuje kvalitní zpětnou vazbu s mezinárodním přesahem.

Prvního zasedání Mezinárodní vědecké rady, které se uskutečnilo ve dnech 23. - 25. května 2019, se zúčastnilo devět z jedenácti členů rady. Za svého předsedu si zvolili dr. Aleše Vlka. Členové rady se obeznámili se všemi strategickými dokumenty naši instituce (Strategický projektový záměr, Strategie výzkumné činnosti, Akční plán vyplývající ze Strategie pro práci s lidskými zdroji ve výzkumu – HRS4R Strategy). Pozornost byla věnována i představení systému hodnocení vědecké výkonnosti naši instituce na různých úrovních a jeho výsledkům za období 2010-2018. Na základě předložených dokumentů, prezentací a doplňujícího rozhovoru členů rady s čelními představiteli BC, pak Mezinárodní vědecká rada připravila SWOT analýzu, v níž předkládá doporučení a náměty k zamyšlení a přehodnocení současného stavu ve fungování a vedení naší instituce. O základních bodech této analýzy následně diskutovala rada s řediteli všech vědeckých ústavů BC. Vytvořenou SWOT analýzu nyní jednotliví členové rady dopracovávají a připomínkují, finální verzi posléze předají vedení Biologického centra. 

Mezinárodní vědecká rada BC (International Advisory Board): zleva Robert Bradley (University of Sherbrook, Kanada), Gerhard Steger (Heinrich Heine University Duesseldorf, Německo), Mark Carrington (University of Cambridge, UK), Jiří Friml (Institute of Science and Technology Austria, Rakousko), Ladislav Šimo (INRA - French National Institute for Agricultural Research, Francie), Klement Tockner (FWF Austrian Science Fund, Rakousko), Aleš Vlk (Tertiary Education & Research Institute, HU), Niklas Wahlberg (Biological Museum, Švédsko) a Tim Littlewood (Natural History Museum, UK).


Setkání Mezinárodní vědecké rady bylo financováno z projektu IBERA „Začlenění Biologického centra AV ČR, v.v.i., do Evropského výzkumného prostoru“, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006247.

 

 

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×