HR Excellence in Science
Datum: 15.07.2019

Na neprobádaném tichomořském ostrově objevil český vědec nové druhy mravenců a dalšího hmyzu

Z tříměsíční expedice na dosud téměř neprobádaný ostrov Bougainville v Tichém oceánu se právě vrátil český vědec Milan Janda z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR. Spolu s kolegy Jacobem Yombaiem a Alim Posmanem z výzkumné organizace New Guinea Binatang Research Center vůbec poprvé zdokumentovali výjimečnou rozmanitost hmyzu v panenských pralesech tohoto tropického ostrova a objevili několik nových druhů mravenců a dalšího hmyzu. Expedici financovala společnost National Geographic.

Ostrovy Nové Guineje a Tichého oceánu jsou proslulé svou mimořádnou biologickou rozmanitostí. Nicméně rostliny, hmyz a další organismy jsou v těchto oblastech stále do velké míry neprostudované a neznámé. To je případ i ostrova Bougainville, který leží na severním okraji Šalomounových ostrovů a patří Papui-Nové Guineji. Většinu tohoto velkého ostrova se dosud nepodařilo biologicky prozkoumat kvůli jeho odlehlosti, složitému terénu a dekádu trvající občanské válce.

Vědci pod vedením Milana Jandy pracovali na pěti lokalitách roztroušených od pobřeží po vulkanický střed ostrova. „Naším cílem bylo zdokumentovat diverzitu mravenců, kteří jsou podobně jako většina bezobratlých z tohoto ostrova zcela neznámí. Podařilo se nám proniknout do izolovaných horských oblastí s panenskými pralesy, což vyžadovalo několikadenní pochody přes prudké hřebeny a hluboká údolí,“ popisuje entomolog Milan Janda. Vynaložené úsilí se vědcům vyplatilo. V horských oblastech nalezli mnoho unikátních druhů mravenců a dalšího hmyzu. Vůbec poprvé se jim tak podařilo zdokumentovat jejich biologii a získat vzorky pro další genetické a systematické studie.

Výzkumný tým v horském lese v oblasti Mt. Kagalalo v jižní Bougainville, dole zcela vpravo vedoucí týmu Milan Janda.

Ani příprava expedice nebyla snadná. Na většině ostrova je totiž možné pracovat jen po dlouhodobém a pečlivém vyjednávání s místními kmeny. Zdejší lidé se významně podíleli na výzkumných aktivitách v terénu. Vědci rovněž úzce spolupracovali s místními komunitami na vzdělávací kampani a připravili doporučení pro ochranu místní flóry a fauny.

Výzkumný tým se také zaměřil na invazivní druhy rostlin a živočichů, které představují jednu z hlavních hrozeb tohoto křehkého ostrovního ekosystému. Je to například mravenec Wasmannia auropunctata, který je původně z Ameriky a na Bougainville způsobuje masivní vymírání původních druhů mravenců a dalších bezobratlých. Ačkoliv je tento mezi obyvatelstvem neblaze proslulý druh na ostrově již 20 let, nebylo podniknuto nic proti jeho šíření a pro zmírnění následků na místní zemědělství a biodiverzitu. „Náš výzkumný tým zmapoval výskyt tohoto problematického druhu a nyní pracujeme s místními obyvateli a organizacemi na tom, abychom omezili jeho šíření,“ říká Milan Janda.

Jedna ze zkoumaných oblastí bylo okolí sopky Mt. Balbi, nejvyšší hory Bougainville.

Během následujících měsíců budou badatelé zpracovávat a analyzovat nasbírané údaje a zpřístupní své výsledky veřejnosti a tamním státním organizacím. Vzorky hmyzu získané během expedice vytvoří zcela první ucelený soubor, který je k dispozici pro systematické studium biodiverzity bezobratlých z tohoto ostrova. Genetická data rovněž poslouží k zodpovězení obecnějších otázek o evoluci a ekologii hmyzu na ostrovech. Vědci doufají, že jejich zajímavé objevy přinesou více pozornosti výzkumu a ochraně biodiverzity v tomto unikátním regionu.

 

Milan Janda v živém vstupu pro Českou televizi:

 

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×