HR Excellence in Science
Datum: 19.11.2019

Je třeba rychle zastavit další degradaci půdy, naléhají vědci v unikátní knize Živá půda

Přeměny látek v půdě, erozi i funkci půdních organismů popisuje téměř osmisetstránková dvoudílná publikace nazvaná Živá půda, na které se podílel tým autorů z Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR, z vysokých škol i výzkumných ústavů. Vedl je mikrobiolog Miloslav Šimek. V českém prostředí jde o unikátní publikaci.

Kniha Živá půda přináší detailní pohled na živou složku půdy a na to, jak v půdě funguje a na co je v půdě potřeba, aby půda dobře plnila své funkce. „Půda je stále více degradovaná tím, jak na ní bezohledně ´vyrábíme´ potraviny a pěstujeme energetické a další plodiny,“ říká hlavní autor knihy Miloslav Šimek. Nejvíce ohrožená a zničená je podle něj právě živá složka půdy, tedy půdní organismy. „Poškozují je hlavně chemikálie, které se v zemědělství stále více aplikují, zejména pesticidy a minerální hnojiva, poškozuje je ale také těžká mechanizace a vůbec technologie, které se dnes široce používají,“ upřesňuje půdní mikrobiolog.

Půda má vedle své produkční funkce i mnoho dalších funkcí v krajině, například zadržuje a filtruje vodu. „Dnes je ale půda plná chemických látek, a tak do vody naopak přidává další nečistoty,“ uvádí Šimek. „Je naléhavě potřeba zastavit další degradaci půdy a již poškozené půdy ´opravit´, jinak budeme mít za pár let velké problémy: zemědělství zkolabuje a třeba pšenici na chleba a ječmen na slad pro výrobu piva, ale i zeleninu nebo ovoce nebudeme mít kde vypěstovat,“ varuje vědec.

Kniha shrnuje informace o půdě z oborů půdní mikrobiologie, zoologie, pedologie a managementu půd. První díl se podrobně zabývá hlavními skupinami půdních organismů, jejich taxonomií, biologií, fyziologií a ekologií. Druhý díl popisuje vznik a vývoj půd, složky půdy a fyzikální a chemické vlastnosti půdy. Věnuje se půdní organické hmotě, půdní vodě a půdnímu vzduchu i funkční organizaci půdního prostředí.

Publikace také seznamuje s přeměnami látek v půdě a v terestrických ekosystémech a s cykly hlavních biogenních prvků s důrazem na úlohu půdních organismů. Informuje o výměře a stavu půdy v globálním měřítku i v České republice.

Poslouží tak studentům vysokých škol přírodovědných, zemědělských a lesnických oborů, ale i odborným pracovníkům ve státní správě, v organizacích ochrany přírody a krajiny a ve výzkumných organizacích, ale i laické veřejnosti.

Titul vychází v nakladatelství Academia s podporou Akademie věd České republiky v rámci programu Strategie AV21, Rozmanitost života a zdraví ekosystémů.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×