HR Excellence in Science
Datum: 20.08.2020

Odborné společnosti žádají odvolání náměstka ministerstva zemědělství

Osm spolků sdružujících přes 6 000 vědců a odborníků z přírodovědných oborů ve společném stanovisku nedávno žádalo zajištění ochrany tzv. Moravské Amazonie. Odpověď, kterou dostaly z Ministerstva zemědělství ČR je natolik pobouřila, že v otevřeném dopise žádají veřejnou omluvu a odvolání náměstka Patrika Mlynáře, který odpověď formuloval, z funkce. Náměstkova odpověď podle nich obsahuje nepravdivá tvrzení a ignoruje právní realitu i vědecké poznatky, obsah i formu dopisu považují za skandální a urážlivé.

Ornitologové, botanici, entomologové, limnologové, ekologové, arachnologové i ochránci netopýrů a motýlů. Ti všichni ve společném prohlášení žádají důslednou ochranu jihomoravských lužních lesů přezdívaných Moravská Amazonie (Společné prohlášení). O té se jedná už od minulého století a je zmíněna v několika vládních usneseních. „Jde o jednu z biologicky nejbohatších částí naší země, ve střední Evropě naprostý unikát. Měla tu být chráněná krajinná oblast, v roce 2011 vláda rozhodla o vyhlášení sítě rezervací. Dodnes nevznikla ani jediná. Státní podnik Lesy ČR tu na státní půdě nadále dlouhodobě a systematicky likviduje přírodní hodnoty, které zákony stejného státu výslovně chrání,“ říká předseda České společnosti entomologické RNDr. David Král, Ph.D.

Ministerstvo zemědělství ve své odpovědi (Odpověď MZe) odborné společnosti obviňuje z neobjektivního „hodnocení vlivu lesnického hospodaření na vývoj a stav lužních lesů“. Tomu se podivuje prof. RNDr. David Storch, Ph.D., místopředseda České společnosti pro ekologii: „Stanovisko odráží postoj vědecké komunity založený na řadě vědeckých studií, shrnuje odbornou diskusi ve vědeckých společnostech sdružujících tisíce členů včetně akademiků z většiny našich univerzit, Akademie věd ČR a dalších vědeckých institucí.“ A dodává: „Pan náměstek, jakožto vedoucí sekce přímo zodpovědné za stav našich lesů, může v tomto ohledu být jen těžko arbitrem objektivity.“

Podle Ministerstva zemědělství ochranu Moravské Amazonie zajišťuje existence biosférické rezervace. „Biosférické rezervace nemají žádnou oporu v našich zákonech. Z jejich existence proto neplyne nic, co by jakkoli přispělo k ochraně přírody. To by na Ministerstvu zemědělství měli vědět,“ říká prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc., místopředseda Českého národního komitétu mezivládního programu UNESCO Člověk a biosféra (Man and the Biosphere) a člen České limnologické společnosti. „S pomocí svého honosně znějícího jména, tato biosférická rezervace od svého vzniku navíc veřejně obhajuje a bagatelizuje poškozování přírody, kterého se v oblasti dopouštějí Lesy ČR. Státní podnik ji vydatně sponzoruje a je s ní propojen také personálně,“ dodává prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.

Kombinace prastarých solitérních stromů a světlých lužních lesů s ležícím i stojícím mrtvým dřevem stojí za výjimečnou biodiverzitou Moravské Amazonie i za jejím unikátním geniem loci. Černá jezera u Pohanska. Foto David Hauck.

 

Vytvářením rozsáhlých pasek, které jsou navíc běžně frézovány, nedává státní podnik Lesy ČR většině druhů Moravské Amazonie šanci. Soutok. Foto: David Hauck.

 

Tesařík obrovský je chráněný českou i evropskou legislativou, přesto stávající ochrana Moravské Amazonie nerespektuje potřeby jeho dosud výjimečně početné populace. Ke svému vývoji vyžaduje staré a osluněné stromy, nikoliv pasečné hospodaření. Soutok. Foto: David Hauck.

Nutnost zajistit ochranu v souladu s platnou legislativou zdůrazňuje také dlouholetý předseda Českého národního komitétu programu UNESCO Člověk a biosféra, PhDr. Ivan Rynda, který činnost biosférických rezervací u nás koordinuje (Stanovisko předsedy Českého národního komitétu mezivládního programu UNESCO Člověk a biosféra).

Ministerstvo zemědělství ve stanovisku odborníků vidí „nepřátelskou emotivnost“ a „účelové načasování“. „Snahy o ochranu lužních lesů sahají do hlubin minulého století. Naše prohlášení není nepřátelsky emotivní, pouze odráží údiv nad desítky let trvající neschopností nebo neochotou vyřešit palčivý problém jednoho z biologicky nejhodnotnějších území u nás,“ říká prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., místopředseda České botanické společnosti. „Na základě vládního usnesení připravila ochrana přírody návrh „sítě rezervací“. S ním ministerstvo zemědělství nesouhlasí, státní Lesy proto vytvořily vlastní, extrémně redukovaný návrh „sítě rezervací“. K navrhování chráněných území ale nemají mandát ani odbornost. Načasování našeho stanoviska pouze odráželo tento konflikt mezi orgány ochrany přírody a správcem státních lesů,“ dodává RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Podle otevřeného dopisu odborných společností (Otevřený dopis odborných společností) odpověď Ministerstva zemědělství naznačuje odbornou nekompetenci, trvající neochotu vyslyšet odborné argumenty i přezíravý postoj k veřejnosti jako takové. „Odpověď pana náměstka proto považujeme za natolik urážlivou vůči vědecké obci, že jsme nuceni žádat o veřejnou omluvu a odvolání pana náměstka z funkce,“ píše se v závěru otevřeného dopisu.

 

Za předsednictva odborných společností dopis podepsali:
Doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D., ředitel České společnosti pro ochranu netopýrů
Prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc., předseda České společnosti pro ochranu netopýrů
Prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., místopředseda České botanické společnosti
RNDr. David Král, Ph.D., předseda České společnosti entomologické
Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc., předseda Jihomoravské pobočky České společnosti entomologické
Ing. Alois Pavlíčko, Ph.D., předseda Společnosti pro ochranu motýlů
Prof. Mgr. Stano Pekár, Ph.D., člen České arachnologické společnosti
Prof. RNDr. Karel Prach, CSc., předseda České botanické společnosti
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., předseda České arachnologické společnosti
Prof. RNDr. David Storch, Ph.D., místopředseda České společnosti pro ekologii
RNDr. Robert Tropek, Ph.D., předseda České společnosti pro ekologii
Mgr. Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické
Prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc., člen České limnologické společnosti
Doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D., předseda České limnologické společnosti

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×