HR Excellence in Science
Datum: 21.09.2020

Bez půdy to nepůjde - nová brožura o půdě

Šedesátistránkovou brožuru o půdě, jejím významu, využívání i poškozování připravili vědci z Ústavu půdní biologie BC AV ČR. Brožura je určena pro širokou veřejnost a navazuje tak na letošní stejnojmennou velkoformátovou výstavu fotografií "Bez půdy to nepůjde", k níž doplňuje důležitá fakta a zajímavé údaje.

Výstava stejně jako nová brožura umožňuje nahlédnout do fascinujícího světa v půdě a pochopit význam půdy pro život na Zemi. Na půdě stojí základy naší civilizace a půda je základem života. Kromě produkce potravin má půda nezastupitelný význam v krajině, kde jímá a čistí vodu, rozkládá organické látky a spoluvytváří zdravé životní prostředí.

Informace z výstavních panelů jsou v nové brožurce rozšířené o další podrobnosti a zajímavé údaje. Publikace shrnuje základní informace o půdách a jejich využívání v České republice a informuje o významu půdních organismů a biologických procesů v půdě i o širších souvislostech využívání půdy (agroekosystémy, střídání plodin, emise skleníkových plynů z půd).

Výstavní panely si můžete prohlédnout v galerii pod článkem.

Brožuru si můžete prolistovat online zde:

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×