HR Excellence in Science
Datum: 07.04.2021

Odborná společnost se obrací na policii kvůli úhynu tisíců motýlů

Chráněného motýla jasoně dymnivkového v oboře Bulhary na Pálavě téměř vyhubilo nevhodné hospodaření Lesů ČR, s.p. Snahy o jeho záchranu narážejí na neochotu státního podniku hospodařit v chráněném území ohleduplněji. Česká inspekce životního prostředí problém ignoruje. Entomologové se proto obrací na Policii ČR.

Na snímku kriticky ohrožený motýl jasoň dymnivkový. Foto: P. Šípek

Kriticky ohroženého jasoně dymnivkového chrání česká i mezinárodní legislativa. V Čechách už motýl vyhynul, na Moravě přežívá jen na několika místech. Nejvíce, asi 4000 jasoňů, ještě v minulém desetiletí každoročně létalo v oboře Bulhary. V roce 2019 tam však byly napočítány jen desítky dospělých motýlů. Odborníci vidí příčinu v hospodaření Lesů ČR. Státní podnik vše svádí na sucho. Zásah navržený odborníky z Biologického centra AV ČR, který prosadila a financovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, zvedl v roce 2020 početnost motýlů na nižší stovky. Hlavní problém ale přetrvává. Obora, donedávna významné útočiště mnoha ohrožených a chráněných rostlin a živočichů, je po mnoho let zvěří každoročně zcela vypasena. Další stanoviště jasoňů zlikvidovalo frézování pasek a také používání herbicidů. Housenky ani motýli tak nemají kde žít.

„Jen zde připravily státní Lesy naši přírodu o tisíce chráněných jasoňů. Za několik kusů tohoto motýla ve sbírce přitom sběratelům hrozí vysoké pokuty i vězení,“ říká David Král, předseda České společnosti entomologické. Ta sdružuje odborníky, zájemce o studium a ochranu hmyzu a před více než rokem podala podnět na ČIŽP (Podnět podaný na ČIŽP v r.2019). „Nicneříkající odpověď přišla měsíce po zákonné lhůtě, od té doby nereagují. Snažili jsme se kontaktovat ředitele, upozorňovali jsme Ministerstvo životního prostředí, psali ministrovi. Marně,“ dodává Král. Jak entomologové upozorňují, podle zákona je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje chráněných druhů hmyzu a zároveň je zakázáno poškozovat jejich přirozené biotopy.

Obora Bulhary byla zcela vypasena i na vrcholu deštivého léta 2020. Pastvina pod Středními díly, 17.8. Foto: J. Mertlík

V oboře však nemizí jen jasoň dymnivkový, ale řada dalších druhů hmyzu, včetně zvláště chráněného roháče obecného, a mnoha druhů chráněných rostlin. „Obora je minimálně od roku 2015 každoročně spasená na hlínu. Včetně loňského, deštivého roku. Co nesežere zvěř, zlikviduje frézování,“ říká entomolog Lukáš Čížek z Biologického centra AV ČR. Jasoně není těžké chránit. Díky prosvětlení kousku lesa, které se podařilo prosadit v roce 2019 a financovala jej AOPK, se zvýšila početnost motýlů na nižší stovky. Je ale třeba zlepšit stav celé obory, snížit tlak zvěře a ukončit frézování. „Lesy ČR na problém upozorňujeme patnáct let. Přesto státní podnik ve státem vlastněné oboře uvnitř chráněného území téměř vyhubil naši nejbohatší populaci zákonem chráněného motýla. Umožnila mu to také pasivita ČIŽP,“ dodává Čížek s tím, že bude-li tento negativní trend pokračovat, v nejbližších letech jasoň dymnivkový v Milovickém lese může vymřít úplně.

„Případ je výjimečný tím, že vše je velmi dobře zdokumentované díky výzkumům Entomologického ústavu a cílenému monitoringu jasoně, který financuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. I přesto ČIŽP závažné ničení přírody ignoruje,“ říká Jiří Hájek, vědecký tajemník České společnosti entomologické, která podala trestní oznámení. „Její nečinnost lze jen těžko vysvětlit. Naše důvěra v tuto instituci klesla. Chceme zastavit poškozování tohoto chráněného území, a nevidíme už jinou možnost než se obrátit na Policii ČR,“ dodává Hájek.

„Policie ČR stíhá amatérské entomology kvůli několika chráněným motýlům ve sbírce. Věříme proto, že její motivace dohnat k odpovědnosti pachatele odpovědného za likvidaci mnoha tisíc jasoňů bude vysoká,“ říká David Sommer z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. „Pokud chceme chránit hmyz, musíme chránit především místa, kde žije. To se u nás zatím příliš nedaří,“ dodává Sommer. Trestní oznámení podali entomologové 6. dubna Odboru hospodářské kriminality v Brně. Připojili bohatou dokumentační část obsahující vědecké studie, výsledky průzkumů lokality i fotografie, které potvrzují nevhodné hospodaření v oboře.

 

Trestní oznámení: https://www.entospol.cz/milovicky-les-a-jason-dymnivkovy-2021/

Podnět ČSE podaný na ČIŽP v roce 2019: https://www.entospol.cz/milovicky-les-a-jason-dymnivkovy/

Korespondence ČSE s ČIŽP a MŽP v roce 2020: https://www.entospol.cz/milovicky-les-a-jason-dymnivkovy-2020/

Fotogalerie z obory Bulhary z roku 2020: http://www.elateridae.com/galerie/thumbnails.php?album=13

Více informací o jasoňovi dymnivkovém: http://www.lepidoptera.cz/motyli/jason-dymnivkovy-parnassius-mnemosyne-linnaeus-1758

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×