HR Excellence in Science
Datum: 21.06.2021

Biologické centrum obhájilo HR Award

Tým hodnotitelů Evropské komise v červnu potvrdil titul HR Excellence in Research Award pro Biologické centrum AV ČR. Toto prestižní ocenění pro oblast lidských zdrojů získalo Biologické centrum na začátku roku 2019 jako jedna z prvních výzkumných institucí v České republice. Ocenění je značkou kvality personálního řízení, které zaručuje stávajícím i potenciálním zaměstnancům profesionální, přátelské a etické pracovní prostředí. V pravidelných intervalech, vždy po třech letech, se instituce zodpovídá Evropské komisi a musí svůj titul obhájit. Zároveň si nastavuje další cíle rozvoje na poli lidských zdrojů.

„Hodnotitelé dospěli k závěru, že provádění akčního plánu je zajištěno důkladným a systematickým způsobem. Vaše organizace postupuje v implementaci vhodných a vylepšených akcí v oblasti kvality, jak je popsáno v jejím akčním plánu,“ uvedla mezinárodní komise hodnotitelů na adresu Biologického centra AV ČR. Hodnotitelé se pochvalně vyjádřili zejména o tom, že je skvěle implementován systém náboru výzkumných pracovníků (OTM-R) a že projekt postupuje podle plánu, ocenili také welcome servis, vlastní dětskou skupinu Biologického centra a také zavedení pozice specialisty vzdělávání.  

Během posledních tří let se řízení lidských zdrojů na Biologickém centru značně vyvíjí. Standardizovalo se OTM-R - Otevřené, transparentní výběrové řízení pro výzkumné pracovníky, byl zaveden onboarding, který slouží nově příchozím zaměstnancům pro lepší orientaci v prostředí a vnitřním fungování instituce. Pro budoucí i současné zahraniční zaměstnance byl rozšířen welcome servis, který poskytuje podporu při řešení pobytové agendy. Byla vytvořena příručka pro zahraniční zaměstnance pro snadnější integraci v České republice, potažmo přímo v Českých Budějovicích. Zahájil se rovněž mentoringový program pro mladé vědecké pracovníky a zároveň pokračuje jazyková výuka a vzdělávání zaměstnanců v odborných dovednostech i soft-skills.

Další revize ocenění HR excellence in research čeká Biologické centrum v roce 2024. Externí mezinárodní komise provede důkladnou kontrolu HR strategie a plnění akčního plánu a následně navštíví instituci.

 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×