HR Excellence in Science
Datum: 24.06.2021

Na Biologickém centru se podruhé setkává Mezinárodní vědecká rada

Jedenáctičlenná Mezinárodní vědecká rada Biologického centra AV ČR, složená z odborníků mnoha vědních oborů ze špičkových univerzit a vědeckých institucí z celé Evropy, se ve čtvrtek a pátek 24. a 25. června setkává na Biologickém centru. Jedná se v pořadí již o druhé setkání tohoto poradního orgánu. Hlavním cílem je zhodnotit, jak instituce postupuje v naplňování doporučení rady ve strategickém směřování, plánování a přijímání opatření. Setkání rady se koná kvůli epidemiologické situaci v hybridní formě, tedy částečně prezenčně a částečně on-line.

Mezinárodní vědecká rada (International Advisory Board) je paralelním poradním orgánem Biologického centra (BC), který doplňuje a posiluje fungování statutárních rad BC. Účelem a cílem tohoto poradního sboru je poskytovat nezávazné strategické poradenství pro vedení instituce. Neformální charakter této rady umožňuje větší flexibilitu ve struktuře a řízení, mezinárodní složení rady pak poskytuje kvalitní zpětnou vazbu s mezinárodním přesahem.

Na svém prvním setkání v květnu 2019 se členové rady podrobně seznámili s fungováním instituce a vytvořili SWOT analýzu jako soubor doporučení a námětů pro efektivnější řízení a směřování pracoviště. Nyní společně zhodnotí, jak se daří tato doporučení naplňovat.

Setkání Mezinárodní vědecké rady je financováno z projektu IBERA „Začlenění Biologického centra AV ČR, v.v.i., do Evropského výzkumného prostoru“, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006247.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×