HR Excellence in Science
Datum: 25.06.2021

Kdy vznikl covid-19? Mnohem dříve a šířil se rychleji, než naznačují potvrzené případy

První případ onemocnění COVID-19 vznikl mezi začátkem října a polovinou listopadu 2019 v Číně, přičemž nejpravděpodobnějším datem vzniku byl 17. listopad. Ukazují to David Roberts a Jeremy Rossman z Univerzity v Kentu ve Velké Británii a Ivan Jarić z Biologického centra AV ČR ve své studii, která využila analytické metody z oboru biologie ochrany přírody.

Výsledky byly publikovány 24. června 2021 v prestižním časopise PLOS Pathogens.

Dosud zůstává nejasné, kdy přesně začala pandemie COVID-19. První oficiálně identifikovaný případ byl hlášen na začátku prosince 2019. Podle stále se vršících důkazů se však lze domnívat, že prvotní případ se mohl objevit ještě dříve.

O přesnější načasování nástupu pandemie se pokusili David Roberts a jeho kolegové. Použili k tomu matematický model, který původně vyvinuli biologové k určení data vyhynutí druhu na základě zaznamenaných pozorování druhu. Pro svou analýzu obrátili tuto metodu tak, aby určili datum, kdy nejpravděpodobněji vznikl COVID-19. Použili k tomu údaje termínů, kdy došlo k některým z prvních známých případů ve 203 zemích.

Jak ukázala analýza, k prvnímu případu došlo v Číně mezi začátkem října a polovinou listopadu 2019. S největší pravděpodobností to bylo 17. listopadu a následně se nákaza celosvětově rozšířila do ledna 2020. Výsledky studie podporují tezi narůstajících důkazů o tom, že pandemie vznikla dříve a šířila se rychleji, než se oficiálně uvádí.

Obrázek ukazuje globální šíření covidu-19 v průběhu času. Země označené žlutou barvou - horní hranice 95% intervalu spolehlivosti odhadovaného data původu zahrnuje konkrétní datum (tj. pravděpodobnost, že v zemi již došlo k prvnímu případu, je vyšší než 5%); země označené oranžově - odhadované datum původu již k tomuto datu nastalo (tj. datování původu naznačuje, že se COVID-19 v zemi již šíří); země označené červeně - první hlášené případy se již k tomuto datu objevily; země označené šedou barvou - nedostatečné údaje pro datování původu. Vrstvy mapy byly vytvořeny pomocí balíčku R rworldmap, verze 1.3–6. Autor modelu: Roberts DL et al., 2021, PLOS Pathogens, CC-BY 4.0

Pomocí této analýzy vědci také zjistili, kdy se pravděpodobně covid-19 rozšířil do prvních pěti zemí mimo Čínu a na další kontinenty. "Odhadujeme, že k prvnímu případu mimo Čínu došlo v Japonsku 3. ledna 2020, první případ v Evropě se objevil ve Španělsku 12. ledna 2020 a první případ v Severní Americe se objevil ve Spojených státech 16. ledna 2020," říká Ivan Jarić z Biologického centra AV ČR, který prováděl veškeré analýzy.

Podle vědců by se jejich nová metoda mohla používat k tomu, abychom lépe porozuměli šíření dalších infekčních nemocí v budoucnu. „Metodu, kterou jsme použili, jsem původně vyvinul já s kolegou k datování vyhynutí druhů, zde jsme ji však použili k datování vzniku a šíření covidu-19. Tato nová aplikace v oblasti epidemiologie nám nabízí nové příležitosti pochopit vznik a šíření nemocí, přičemž vyžaduje jen malé množství údajů,“ dodává David Roberts z Univerzity v Kentu.

 

Publikace

Roberts DL, Rossman JS, Jarić I (2021) Dating first cases of COVID-19. PLoS Pathog 17(6): e1009620. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1009620

Ivan Jarić byl podpořen Fellowshipem J.E. Purkyně Akademie věd ČR.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×